Informasjon

Epilepsi, en oversikt

Temaside om Korona

Behandling

Behandlingens hensikt er først og fremst å forebygge nye anfall, men også å avbryte langvarige pågående anfall.

Dersom du har epilepsi, er det viktig at du forsøker å leve et mest mulig regelmessig liv. Unngå våkenetter, emosjonelt stress, både fysiske og psykiske ekstrembelastninger, for mye alkohol og lengre fasteperioder. Du bør også forsøke å unngå aktiviteter hvor et anfall kan gjøre situasjonen farlig. Dersom du er særlig følsom for flimrende lys, på for eksempel diskoteker, bør du unngå dette. Flimrende lys kan utløse et anfall hos enkelte.

Dersom du har hatt to eller flere uprovoserte anfall, anbefales forebyggende medisiner (antiepileptika). Disse medisinene virker i mange tilfeller slik at du blir fullstendig anfallsfri. En del av medikamentene kan ha bivirkninger som døsighet, svimmelhet, konsentrasjons-, hukommelses- og læringsvansker. Ved valg av medikamentell behandling hos kvinner i fruktbar alder tar legen hensyn til kvinnens behov for prevensjon og ev. ønske om svangerskap.

Når pasienten til tross for flere forsøk med medikamentell behandling fortsatt har hyppige anfall, er det aktuelt med å bli henvist for en ny vurdering hos spesialist. Hos en del pasienter foreligger det faktisk sykdommer som medfører epilepsi-liknende anfall, men som ikke er epilepsi. En liten gruppe pasienter med epilepsi kan vurderes for andre type behandlinger, for eksempel nervestimulering, ketogen diett eller operasjon mot epilepsi. 

Dersom du er vitne til et epileptisk anfall, kan du redusere skadene ved sikre omgivelsene, beskytte pasientens hode mot støt og fjerne skarpe eller spisse gjenstander. Det er videre viktig at du forholder deg rolig. Ikke forsøk og gi personen drikke eller stikk noe mellom tennene. Når krampene gir seg, er det viktig å passe på at luftveiene er frie. Etter et generalisert krampeanfall er pasienten ofte slapp og utslitt. Legg pasienten i stabilt sideleie. 

Forrige side Neste side