Informasjon

Epilepsi, en oversikt

Temaside om Korona

Prognose

De fleste som lider av epilepsi, vil få god eller fullstendig anfallskontroll med medikamenter, men enkelte pasienter blir aldri helt anfallsfrie. Muligheten for å bli kvitt epilepsi er blant annet avhengig av eventuell annen sykdom i hjernen.

Komplikasjoner ved epilepsi kan være skader påført under anfall, som for eksempel slag mot hodet, tannskader og tungebitt. Den mest fryktede komplikasjonen er imidlertid langvarig anfall (status epilepticus). Slike anfall kan medføre skader dersom pasienten ikke får behandling straks.

Forrige side Neste side