Informasjon

Epilepsi, en oversikt

Temaside om Korona

Prognose

To av tre pasienter som lider av epilepsi, vil få fullstendig anfallskontroll med medikamenter over tid. Mange vil oppleve redusert anfallshyppighet. Men enkelte pasienter blir aldri helt anfallsfrie. Muligheten for å bli kvitt epilepsi er blant annet avhengig av eventuell underliggende sykdom eller -skade i hjernen.

Komplikasjoner ved epilepsi kan være skader påført under anfall, som for eksempel slag mot hodet, tannskader og tungebitt. Den mest fryktede komplikasjonen er imidlertid langvarig anfall (status epileptikus). Slike anfall kan medføre varige organskader og noen ganger kan være dødelig, dersom pasienten ikke får behandling straks.

Forrige side Neste side