Informasjon

Forebygging av hjerneslag, noen råd

Økt risiko for hjerneslag

Et hjerneslag kan opptre hos hvem som helst, men det er vanligere blant eldre. Kjønnsfordelingen av akutt hjerneslag varierer i stor grad og mellom forskjellige land. Det finnes en rekke risikofaktorer for hjerneslag som du kan gjøre noe med:

  • Høyt blodtrykk - er den viktigste risikofaktoren for hjerneslag i alle aldersgrupper
  • Diabetes - økt risiko for hjerneslag, og økt risiko for høyt blodtrykk 
  • Røyking - - frarådes sterkt på grunn av økt risiko for aterosklerose og slag. Passiv røyking synes også å være uheldig
  • Høyt kolesterol - medfører økt risiko for hjerneinfarkt. Det er derfor vanlig å behandle høyt kolesterol med medisiner hos pasienter som har hatt slag, eller har høy risiko for slag
  • Høyt alkoholforbruk
  • Atrieflimmer (hjerteflimmer) - gir betydelig økt risiko, spesielt hos eldre 
  • "Drypp" eller såkalt "varsel"-slag. Betegnes på fagspråket TIA = transient ischemic attack

Har du noen av disse tilstandene, bør du snakke med legen din om hvordan risikoen din kan reduseres. 

Forrige side Neste side