Informasjon

Forebygging av hjerneslag, noen råd

Medisiner

Medisiner kan hjelpe til å hindre hjerneslag hos en del mennesker. Hvis du trenger noen av disse medisinene, vil fastlegen din kunne forordne det.

Dersom du har høyt blodtrykk, og kosthold, mosjon og vekttap ikke gir kontroll over blodtrykket, kan det være at du bør bruke medisiner for å senke blodtrykket. Å redusere blodtrykket til personer som har for høyt blodtrykk, er den viktigste måten å forebygge hjerneslag.

Dersom du har høyt kolesterol, og mosjon og kosthold ikke klarer å senke kolesterolet, kan det også være at du bør bruke kolesterolsenkende medisin (statin).

Dersom du har atrieflimmer, kan det være at du bør ta et blodfortynnende middel.

Dersom du har hatt hjerneslag er det viktig å følge anbefalingene om medisiner som ble gitt ved utskrivelsen. 

Forrige side Neste side