Informasjon

Guillain-Barré syndrom

Temaside om Korona

Prognose

De fleste som får denne sykdommen, vil oppleve en gradvis forbedring, og omtrent 60 prosent blir helt friske og gjenvinner normal funksjon i bein og armer. Men ofte kan det gå seks til tolv måneder før en er helt frisk. Noen - ca. 25% - får varig lett svekkelse av muskulaturen, men ca. 15% får mer alvorlige skader som varige lammelser i ankel- og leggmuskler (dropfot), svekket muskulatur i hendene, redusert følesans og ustøhet. Hos barn er forløpet kortere og flere blir helt frisk.

Tilstanden er i noen tilfeller farlig, og dødelighet er så høy som fem prosent, høyest hos de eldste pasientene.

Forrige side Neste side