Informasjon

Lymfødem

Lymfødem

Skader på lymfesystemet gjør at væske og store proteiner (albumin) blir liggende igjen i vevet utenfor årene (interstitiet). Det hoper seg opp med væske sammen med proteiner. Dersom denne væsken blir værende i vevet over tid, omdannes væsken til fastere vev. Dette er et lymfødem, og det foreligger en kronisk lidelse.

Det finnes flere mulige årsaker til at lymfesystemet blir svekket (lymfatisk insuffisiens).

Primært lymfødem

Primært lymfødem er en medfødt genetisk misdannelse i lymfeåresystemet uten underliggende årsak (lymfangiodysplasier). Primært lymfødem er nesten alltid lokalisert i bena, ofte bare i den ene ekstremiteten.

De vanligste former for primært lymfødem er:

  • Medfødt lymfødem (Milroys sykdom) som viser seg i spedbarnsalderen, cirka 6 prosent.
  • Lymphoedema praecox (Meiges syndrom) som vanligvis debuterer i puberteten, cirka 70 prosent.
  • Lymphoedema tardum (tardivt = sen) som viser seg etter 35 års alderen, cirka 20 prosent.
  • Sjeldnere former: Klippel-Trènaunay-Weber`s sykdom, Turners syndrom, Aagenæs-Sharps syndrom.

Sekundært lymfødem

Sekundært lymfødem oppstår ved en direkte skade på lymfesystemet og utgjør ca 70 prosent av tilfellene av lymfødem i Norge. Det opptrer hyppigst etter kirurgi kombinert med strålebehandling som ledd i kreftbehandling. Med lymfestrømmen føres kreftcellene til de regionale lymfeknutestasjonene og til blodbanen. Ved kirurgi blir svulsten og det omkringliggende vevet fjernet. Under en operasjon kan en ikke unngå å skjære over lymfekapillærer og større lymfesamleårer. Lymfekapillær nydannes, men de store samleårene vokser ikke ut igjen. Fjernes lymfeknuter, blir skadene mer omfattende og væsken hoper seg opp i vevet. Ved etterbehandling med stråleterapi i tillegg kan denne bestrålingen etterfølges av arrvevsdannelse (fibrotisering, radiogen fibrose) i stråleområdet.

Kronisk lymfødem starter oftest etter en latensperiode på måneder og år. Latensperioden kan være svært lang, helt opptil 20 år etter en operasjon.

Forrige side Neste side