Informasjon

Kolesterol

Kolesterol er et fettstoff og en viktig byggesten i kroppen din. Totalkolesterol er total mengde kolesterol i blodet og inkluderer HDL-kolesterol og LDL-kolesterol. Blodprøven brukes ved vurdering av om du har risiko for å utvikle hjertesykdom og karsykdom.

Definisjon

De forskjellige fettstoffene i blodet kalles med en felles betegnelse lipider. Lipidene utgjøres hovedsaklig av kolesterol, triglyserider, fosfolipider og fettsyrer. Kolesterol kan måles som totalkolesterol, LDL-kolesterol og HDL-kolesterol. Av kolesterolet i plasma finnes 60–70 prosent i LDL-partiklene, 25–35 prosent i HDL-partiklene. Siden lipider er relativt lite løselige i vann, blir de transportert i blodet som lipoproteiner. Totalkolesterol er den totale konsentrasjonen av kolesterol i alle lipoproteiner målt i millimol per liter (mmol/L).

Det meste av kolesterolet kroppen din trenger, blir produsert i leveren. Leveren din kan i tillegg bryte ned kolesterol til gallesyrer. I tillegg får du kolesterol fra mettet fett i kosten. To viktige lipoproteiner er HDL og LDL. LDL transporterer kolesterol ut i vevet og HDL transporterer kolesterol tilbake til leveren. Vi kaller gjerne LDL "det dårlige kolesterolet" ut ifra at høye verdier av LDL-kolesterol er forbundet med økt risiko for hjerte- og karsykdom. "Det gode kolesterolet", HDL-kolesterol, er gunstig fordi det er vist å redusere denne risikoen.

Normalverdier av totalkolesterol

Analysen gjøres i blodprøve vanligvis tatt fra en vene i armen din. Faste er ikke nødvendig ved måling av kolesterolverdi. Det er anbefalt at du venter med måling av kolesterol i tre måneder etter alvorlig sykdom eller tre uker etter lettere sykdom fordi verdien i disse periodene vil være lavere enn vanlig. Verdien måles som millimol per liter.

Referanseverdier:

 • 18 - 29 år: 2,9 - 6,1 mmol/L
 • 30 - 49 år: 3,3 - 6,9 mmol/L
 • > 49 år: 3,9 - 7,8 mmol/L

Over tid kan høye kolesterolverdier i blodet ditt føre til at det samler seg kolesterol i blodåreveggen. Dette kan forårsake karsykdom. Det er derfor innført anbefalte verdier.   

Anbefalte verdier:

 • Ideelt: Mindre enn 5 mmol/L
 • Bra: 5 - 6 mmol/L
 • Noe forhøyet: 6 - 7 mmol/L
 • Forhøyet: 7 - 8 mmol/L
 • Betydelig forhøyet: Over 8 mmol/L

Når brukes testen?

 • Kolesterolmåling er aktuelt når legen din vurderer om du har risiko for hjertesykdom eller karsykdom, for eksempel hjerteinfarkt eller hjerneslag
 • Ved mistanke om hyperlipidemi, en tilstand med høye verdier av lipider i blodet
 • I oppfølgingen om du behandles med kolesterolsenkende midler (statiner)

Vurdering av unormalt prøvesvar

Høye verdier

 • Arvelig forhøyet
 • Livsstilsrelatert: Høyt inntak av kolesterolrik og sukkerrik kost og lite fysisk aktivitet
 • Forårsaket av andre sykdommer, for eksempel diabetes eller lavt stoffskifte

Lave verdier

 • Ved behandling med kolesterolsenkende medisin
 • Ved sykdommer som alvorlig leverskade og høyt stoffskifte
 • Ved feilernæring eller dårlig opptak i tarmen

HDL-kolesterol

 • HDL-kolesterol er en viktig selvstendig risikofaktor for utvikling av aterosklerotisk hjerte- og karsykdom, med økt risiko ved lave verdier
 • Optimalt nivå for å unngå utvikling eller progresjon av aterosklerotisk hjertekarsykdom er hos alle voksne verdier over 1,0 mmol/L

LDL-kolesterol

 • Forhøyet LDL-kolesterol er en risikofaktor for aterosklerotisk hjerte- og karsykdom
 • LDL er lipoproteiner som har en tendens til å avleire seg i arterienes innvendige karvegg og dermed bidra til utviklingen av aterosklerotiske plakk
 • Europeiske retningslinjer for behandling med lipidsenkende midler (statiner) er utviklet for pasienter med lav, middels og høy risik for hjerte- og karsykdom (se risikokalkulator)
Risikogruppe LDL behandlingsmål Kommentarer
Lav til moderat risiko (grønn sone)
 • LDL <3,0 mmol/L (lav risiko)
 • LDL <2,6 mmol/L (moderat risiko)
 • Det gis råd om levevaner
 • Statiner aktuelt ved LDL>4,9 mmol/L
Middels risiko (gul sone)
 • LDL <1,8  mmol/L
 • Det gis råd om levevaner
 • Statiner anbefales
Høy risiko (rød sone)
 • LDL <1,4 mmol/L
 • Det gis råd om levevaner
 • Høyintensiv statinbehandling
Det anbefales alltid min. 50% reduksjon uavhengig av de absolutte verdiene

Oppfølging av unormalt prøvesvar

Har du svært høye kolesterolverdier eller forhøyet kolesterol sammen med andre risikofaktorer som høyt blodtrykk eller diabetes, bør du gjøre endringer i kosten og eventuelt få legen din til å vurdere om du trenger kolesterolsenkende medisin.

Vil du vite mer?