Informasjon

Kolesterol

Kolesterol er et fettstoff og en viktig byggesten i kroppen din. Totalkolesterol er total mengde kolesterol i blodet og inkluderer HDL-kolesterol og LDL-kolesterol. Blodprøven brukes ved vurdering av om du har risiko for å utvikle hjertesykdom og karsykdom.

Definisjon

De forskjellige fettstoffene i blodet kalles med en felles betegnelse lipider. Lipidene utgjøres hovedsaklig av kolesterol, triglyserider, fosfolipider og fettsyrer. Kolesterol kan måles som totalkolesterol, LDL-kolesterol og HDL-kolesterol. Av kolesterolet i plasma finnes 60–70 prosent i LDL-partiklene, 25–35 prosent i HDL-partiklene. Siden lipider er relativt lite løselige i vann, blir de transportert i blodet som lipoproteiner. Totalkolesterol er den totale konsentrasjonen av kolesterol i alle lipoproteiner målt i millimol per liter (mmol/L).

Det meste av kolesterolet kroppen din trenger blir produsert i leveren. Leveren din kan i tillegg bryte ned kolesterol til gallesyrer. I tillegg får du kolesterol fra mettet fett i kosten. To viktige lipoproteiner er HDL og LDL. LDL transporterer kolesterol ut i vevet og HDL transporterer kolesterol tilbake til leveren. Vi kaller gjerne LDL "det dårlige kolesterolet" ut ifra at høye verdier av LDL-kolesterol er forbundet med økt risiko for hjerte- og karsykdom. "Det gode kolesterolet", HDL-kolesterol, er gunstig fordi det er vist å redusere denne risikoen.

Normalverdier av totalkolesterol

Analysen gjøres i blodprøve vanligvis tatt fra en vene i armen din. Faste er ikke nødvendig ved måling av kolesterolverdi. Det er anbefalt at du venter med måling av kolesterol i tre måneder etter alvorlig sykdom eller tre uker etter lettere sykdom fordi verdien i disse periodene vil være lavere enn vanlig. Verdien måles som millimol per liter.

Referanseverdier:

 • 18 - 29 år: 2,9 - 6,1 mmol/L
 • 30 - 49 år: 3,3 - 6,9 mmol/L
 • > 49 år: 3,9 - 7,8 mmol/L

Over tid kan høye kolesterolverdier i blodet ditt føre til at det samler seg kolesterol i blodåreveggen. Dette kan forårsake karsykdom. Det er derfor innført anbefalte verdier.   

Anbefalte verdier:

 • Ideelt: Mindre enn 5 mmol/L
 • Bra: 5 - 6 mmol/L
 • Noe forhøyet: 6 - 7 mmol/L
 • Forhøyet: 7 - 8 mmol/L
 • Betydelig forhøyet: Over 8 mmol/L

Når brukes testen?

 • Kolesterolmåling er aktuelt når legen din vurderer om du har risiko for hjertesykdom eller karsykdom, for eksempel hjerteinfarkt eller hjerneslag
 • Ved mistanke om hyperlipidemi, en tilstand med høye verdier av lipider i blodet
 • I oppfølgingen om du behandles med kolesterolsenkende midler (statiner)

Vurdering av unormalt prøvesvar

Høye verdier

 • Arvelig forhøyet
 • Livsstilsrelatert: Høyt inntak av kolesterolrik og sukkerrik kost og lite fysisk aktivitet
 • Forårsaket av andre sykdommer, for eksempel diabetes eller lavt stoffskifte

Lave verdier

 • Ved behandling med kolesterolsenkende medisin
 • Ved sykdommer som alvorlig leverskade og høyt stoffskifte
 • Ved feilernæring eller dårlig opptak i tarmen

Oppfølging av unormalt prøvesvar

Har du svært høye kolesterolverdier eller forhøyet kolesterol sammen med andre risikofaktorer som høyt blodtrykk eller diabetes, bør du gjøre endringer i kosten og eventuelt få legen din til å vurdere om du trenger kolesterolsenkende medisin.

Vil du vite mer?