Informasjon

Diabetes type 1

Forekomst

Cirka 28.000 mennesker har diabetes type 1 i Norge. Diabetes type 1 kan debutere i alle aldre, men over halvparten får denne diagnosen før de fyller 18 år. Omkring 300 nye personer under 15 års alder får diabetes type 1 hvert år i Norge. I 2020 fikk rekordmange barn og ungdommer i Norge diagnosen diabetes type 1, totalt 467 personer. Sykdomsforekomsten av diabetes type 1 er blitt doblet fra 1960-1980, men den ser ut til å flate ut nå i nyere tid. Det er geografiske forskjeller i hyppigheten av diabetes type 1. Lavest antall nye tilfeller finner vi i Finnmark, høyest i Agder.

Forrige side Neste side