Informasjon

Koronavirus (coronavirus), SARS og MERS

Temaside om Korona

Symptomer

Sykdommene skiller seg i starten ikke særlig fra andre infeksiøse luftveissykdommer. Milde forløp som arter seg som en lett forkjølelse forekommer. 

De første 3-7 dagene vil mange ha feber. Mange plages med tørrhoste, tung pust, muskelsmerter og utmattelse. Andre symptomer er slimhoste, blodig opphostet slim, frysninger, hodepine, svimmelhet, frostanfall, sår hals, rennende nese, uvelhet, ev. diaré. De fleste viser gradvis tegn til bedring etter 6-7 dager.

I neste fase av sykdommen kan det oppstå tung pust ved anstrengelse, senere også i hvile, eventuelt brystsmerter. Åndenød som krever oksygentilførsel, oppstår hos noen fra omkring femte sykdomsdag. Dødeligheten i disse mer alvorlige tilfeller ser ut til å være høyest hos pasienter over 40 år med annen underliggende sykdom.

Symptomer på infeksjon med coronavirus.

Forrige side Neste side