Informasjon

Genital herpesinfeksjon

Temaside om Korona

Årsak

Genital herpes smitter først og fremst ved seksuell kontakt. Praktisering av munnsex medfører fare for smitte fra munn til kjønnsorganer og omvendt. Viruset vandrer langs nervebaner og går i hvilefase i såkalte nerveganglier. Når viruset er i hvilefasen, har du ingen symptomer. Viruset kan imidlertid våkne fra dvalen og forårsake gjentatte utbrudd med samme lokalisering. De senere utbruddene er som nevnt, vanligvis mildere enn den første episoden.

Smittefaren er størst når man har utbrudd, men smitte utenom utbrudd forekommer, spesielt ved HSV-2. Det er derfor mulig å overføre smitten uten at den smitteførende er klar over muligheten. Kondom beskytter til en viss grad mot smitte. Men viruset kan oppholde seg på huden utenfor kondomets dekningsområde, og på den måten smitte også ved kondombruk.

Animasjon av herpes
Forrige side Neste side