Informasjon

Genital herpesinfeksjon

Temaside om Korona

Behandling

Det finnes ingen medisiner som helbreder sykdommen, men det finnes medisiner gitt som tabletter, som hemmer virusets vekst og aktivitet, aciklovir og valaciklovir (handelsnavn Aciclovir, Zovirax, Valtrex, Valaciclovir) og som reduserer smitteoverføringen. Medisinen er i første rekke nyttig ved de kraftige primærutbruddene, men den brukes også med god virkning hos pasienter som opplever mange plagsomme tilbakefall. I slike situasjoner kan det være aktuelt å bruke medisiner forebyggende over lengere tid, eventuelt i flere år.

Ved førstegangsinfeksjon har behandlingen best virkning dersom den kan påbegynnes innen tre døgn etter symptomdebut. Vanligvis gis behandling i fem dager, men noen anbefaler ti dager. Bedring kan forventes fra dag tre.

Dersom behandling skal gis ved senere utbrudd, må behandlingen starte tidligere - helst innen 48 timer for å kunne ha effekt. Noen få har meget hyppige oppblussinger av infeksjon. Sykdommen er da en betydelig plage og gjør det vanskelig å opprettholde et normalt seksualliv. I slike tilfeller kan man behandle med de samme medisiner forebyggende i kortere eller lengre tid, for eksempel Valtrex 1 tablett daglig (500 mg) eller 250 mg x 2.

Under utbrudd kan lokalbedøvende salve virke lindrende. Sårhygiene er viktig for å unngå tilleggsinfeksjon med bakterier. Du kan holde sårene rene ved å skylle dem skånsomt med kroppstemperert springvann (32-37 °C, drikkevannskvalitet). Alternativt kan du bruke fysiologisk (isotont) saltvann som kan kjøpes på apoteket.  

Forrige side Neste side