Informasjon

Risikofaktorer ved tuberkulose

Risikofaktorer ved tuberkulose er svekket immunitet, varighet av eksponering for tuberkulosebakterier, og antall bakterier som pustes inn eller hostes ut i inneluften. De fleste som utsettes for smitte av tuberkulose, får ikke sykdommen.

Risikoen for å få tuberkulose øker dersom du kommer fra områder i verden med høy forekomst av tuberkulose.
Risikoen for å få tuberkulose øker dersom du kommer fra områder i verden med høy forekomst av tuberkulose.

Risikofaktorer

Enhver person kan få tuberkulose, men visse forhold øker din risiko for å få sykdommen.

  • Antall bakterier som pustes eller hostes ut i inneluften
  • Konsentrasjonen av mykobakterier i luften, bestemt av romstørrelse og ventilasjon
  • Varighet av eksponering for tuberkulosebakterier
  • Personens immunologiske status, eks. HIV-pasienter smittes lettere

Dersom du blir smittet, utvikles primær lungetuberkulose, og det etterfølgende forløp er:

  • Latent infeksjon hos ca. 90 prosent av de som blir smittet.
  • Senere tuberkuløs sykdom hos ca. 10 prosent av de som er smittet
  • Progredierende tuberkulose, det vil si primær tuberkulose det første året etter smitte
  • Reaktivert tuberkuløs sykdom, det vil si sykdom som reaktiveres mer enn ett år etter smitte

Svekket immunitet

Når immunsystemet ditt er friskt, kan makrofager (en type forsvarsceller) som regel på en effektiv måte stenge inne tuberkelbakteriene. Men hvis motstandsevnen din er nedsatt, har du et dårlig forsvar mot bakteriene.

En rekke faktorer svekker immunsystemet ditt. Det å ha en sykdom som reduserer immuniteten, som hiv/aids, diabetes eller kroniske lungesykdommer, å være under behandling med kortikosteroider eller cellegiftbehandling, kan skade kroppens evne til å beskytte seg selv. En økt risiko for reaktivering av tuberkulose er også sett ved bruk av giktmedisiner.

Nærkontakt med noen som har infeksiøs tuberkulose

23282596

Vanligvis må du tilbringe lang tid sammen med noen som har ubehandlet, aktiv tuberkulose for å bli infisert selv. Sannsynligheten er størst for at du smittes av et familiemedlem, en romkammerat, en venn eller en nær arbeidskollega. Etter 1997 har det vært en økning i antallet smittet med tuberkulose i Norge, men hoveddelen av disse er smittet i utlandet. Til tross for økningen av sykdomstilfeller i Norge har ikke risikoen for å bli smittet her i landet økt.

Geografi

Personer som kommer fra områder i verden med høy forekomst av tuberkulose - særlig Afrika, Asia, Mellom-Amerika og tidligere Sovjetunionen - har økt risiko for å få tuberkulose.

Alder

Eldre mennesker har økt risiko for tuberkulose fordi normal aldring eller sykdom kan svekke deres immunsystem. De er også vokst opp i en tid da tuberkulose var meget vanlig, de har derfor langt oftere enn yngre mennesker en inaktiv, "sovende" tuberkulose. Det er også mer sannsynlig at de lever i sykehjem, der små epidemier med tuberkulose kan forekomme - selv om det er meget sjeldent i Norge.

Stoffmisbruk

Langvarig narkotika- eller alkoholmisbruk svekker immunforsvaret og gjør deg mer sårbar overfor tuberkulose.

Underernæring

Dårlig kosthold og lite mat øker risikoen for å få tuberkulose.

Helsearbeider

Regelmessig kontakt med mennesker som er syke, øker sjansen din for å bli utsatt for tuberkelbakterier. Bruk av maske og hyppig håndvask reduserer risikoen. Unge voksne kan vaksineres mot tuberkulose, men det er usikkert hvor godt slik vaksine beskytter.

Internasjonale reiser

I dag flytter og reiser mennesker vidt omkring, og de kan lettere utsettes for tuberkelbakterier.

Inaktiv versus aktiv infeksjon

Personer med økt risiko for infeksjon

  • Nærkontakt med personer med infeksiøs tuberkulose
  • Personer født i områder av verden der tuberkulose er vanlig, som Asia, Afrika, Mellom-Amerika
  • Eldre mennesker
  • Personer med dårlig tilgang til helsetjenester
  • Sprøytenarkomane
  • Personer som bor på tettbefolkede steder, f.eks. sykehjem (eller fengsler på andre steder av kloden)
  • Personer som utsettes for tuberkulose på jobben

Personer med økt risiko for aktiv tuberkulose

  • Personer med hiv-infeksjon
  • Personer med andre medisinske tilstander som kan øke risikoen for tuberkulose, som f.eks. diabetes og silikose
  • Personer infisert med tuberkulose i løpet av de to siste årene
  • Personer med funn på lungerøntgen som viser tidligere tuberkuløs sykdom
  • Sprøytenarkomane

Vil du vite mer?

Quiz

Har du fått med deg det viktigste i dette dokumentet? Da utfordrer vi deg til å ta vår quiz om tuberkulose!