Informasjon

Perkutan nefrolitotomi ved nyrestein

Ulike kirurgiske metoder kan brukes i behandlingen av nyrestein som ikke kommer ut av seg selv. Perkutan nefrolitotomi er en slik metode der kirurgen opererer gjennom huden, inn i nyren og nyrebekkenet og henter ut nyresteinen. Inngrepet utføres sjelden i våre dager.

Nyresteinsbehandling

Rask utvikling av medisinsk kunnskap og teknisk utstyr har gjort den kirurgiske behandlingen av steiner i urinveiene mindre inngripende, og den er blitt spesialisert og sentralisert til enheter med særlig kompetanse i slik behandling.

Behov for kirurgisk behandling av stein i urinveiene (urolithiasis) foreligger hvis stein er en fare for nyrefunksjonen, eller når symptomene er uakseptable for pasienten. Før henvisning til spesialist tas urinprøver, blodprøver og det gjøres røntgenundersøkelse av nyrene og urinveiene. CT-undersøkelse er den foretrukne undersøkelsen.

De fleste pasienter med steiner i de øvre urinveier behandles i steinknuser med sjokkbølger ("lydbølger" som sendes gjennom huden og som knuser steinen i små fragmenter som skylles ut av urinveiene med urinen. De øvrige behandles med såkalt perkutan nefrolitotomi eller uretero-renoskopi (kikkehullsbehandling). Vanlig åpen nyresteinskirurgi (tradisjonell kirurgi) er sjelden nødvendig.

Hva er perkutan nefrolitotomi?

Nyre - binyre - blære - urinveier

Inngrepet krever god erfaring og praktiseres ved de fleste sykehus i Norge. God røntgengjennomlysning og eller utstyr for god ultralydveiledning er nødvendig. Operasjonen varer i 1-3 timer, avhengig av inngrepets kompleksitet. Metoden egner seg ikke som dagkirurgi.

Inngrepet starter med at det først føres opp et ureterkateter fra blæren til nyren via et cystoskop (bøyelig slange med videokamera og lyskilde på tuppen) med pasienten i ryggleie. Kateteret brukes til å sprøyte inn kontrastvæske i nyrebekkenet, noe som gjør det lettere for kirurgen å lokalisere nyren. Ureterkateteret blir liggende til inngrepets avslutning.

Kirurgen stikker en stiv kanyle inn til nyren gjennom huden (perkutant) under veiledning av ultralyd. Et rør føres inn gjennom nyren og inn i de øvre urinveiene. Ved hjelp av kikkehullsutstyr fjernes nyresteinen. Metoden er først og fremst aktuell ved store steiner.

Når gjøres perkutan nefrolitotomi?

De fleste steinene i nyren som ikke egner seg for sjokkbølgebehandling, eller hvor sjokkbølgebehandling er mislykket, kan behandles perkutant (dvs. gjennom huden). De vanligste årsakene er stort steinvolum, koralstein, flere samtidige steiner, ved anatomisk avstengning (obstruksjon) nedenfor steinen eller medfødte misdannelser. Metoden brukes med andre ord ved kompliserte steinsituasjoner, men ikke dersom det er urinveisinfeksjon, og heller ikke hos gravide.

Operasjonsmetoden

Pasienten opereres i epiduralbedøvelse eller generell narkose. Kirurgen lager en "kanal" gjennom huden, nyrevevet og til ønsket lokalisering i samlesystemet, slik at man får tilgang til steinen. Et kikkertinstrument (nefroskop) føres gjennom denne kanalen til steinen, og operasjonen utføres videre under synets ledelse. 

Hvor god er metoden?

Idag opereres bare kompliserte steinsituasjoner. Resultatene er sammenlignbare med det som ble oppnådd ved vanlig åpen nyresteinskirurgi, men det er sjeldnere komplikasjoner og varigheten av sykehusoppholdet er klart kortere.

Komplikasjoner

Det forekommer ikke sjelden at man stikker hull på nyrebekkenet, men hullet gror vanligvis av seg selv og ukomplisert etter få dager. Blødning som krever blodoverføring, forekommer hos 2-5 prosent av pasientene.

Forløp

Gjennomsnittlig sykehusopphold er tre til fem dager. Risikoen for større plager etter inngrepet er liten, men pasientene følges opp av spesialist den første tiden etter inngrepet.

Vil du vite mer?