Informasjon

Munnhuleplager

Munnhuleplager kan føre til betydelig sykelighet og reduksjon av livskvalitet hos kreftpasienter. Men mye kan avhjelpes og lindres ved gode forebyggende tiltak eller god behandling.

Definisjon

Munntørrhet er et svært plagsomt symptom hos mange kreftpasienter. I tillegg plages mange med smerter i munnhulen, med endret smak og dårlig ånde. I tillegg er slimhinnene såre og skjøre og det kan lett oppstå infeksjoner forårsaket av sopp, virus eller bakterier. Alle disse plagene kan også føre til spise- og svelgevansker.

Munnhuleplager kan føre til betydelig sykelighet og reduksjon av livskvalitet hos kreftpasienter. Men mye kan avhjelpes og lindres ved gode forebyggende tiltak eller god behandling.

Forekomst

Studier viser at mer enn 80 prosent av alle pasienter som er i aktiv eller intens kreftbehandling eller i lindrende fase, plages med munntørrhet (xerostomi). Andre plager med munnhelsen rapporteres hos 30-50 prosent av pasientene.

Årsaker

Noen krefttyper og noen behandlingsformer gir mer munnhuleplager enn andre. Etter strålebehandling for kreft i hals/hode-regionen, hvor munnhulen kommer med i strålefeltet, vil alle få munnhuleplager. Det samme gjelder etter den intense behandlingen som gis ved de ulike blodkreftsykdommene. Mange av de sterkeste cellegiftkurene som brukes ved ulike kreftformer kan gi mye munnhuleplager.

Medikamenter som fører til munntørrhet, eller andre munnhuleplager, kan utløse eller forsterke plagene. Dette gjelder blant annet morfinliknende preparater, medisiner mot benskjørhet og kortisonholdige preparater. Mange av disse preparatene er helt nødvendige i kreftbehandlingen.

Andre faktorer som øker risiko for munnhuleplager, er generell uttørring, redusert tygge-evne, svekket immunforsvar, endring av bakteriesammensetningen i munnhulen, munnpusting - og i tillegg angst og depresjon.

Diagnosen

Diagnosen må vurderes ut fra mulige årsaker. Legen må spørre seg om det foreligger andre sykelige tilstander enn munntørrhet? Ved mistanke om infeksjon blir det tatt mikrobiologiske prøver fra munnhulen. Soppinfeksjoner kan man ofte påvise på grunn av det typiske utseendet. Legen ser også etter tegn til inntørking, som kan bidra til munntørrhet. En akutt og smertefull betennelse av slimhinnen i munnhulen, uten at det foreligger infeksjon med sopp, virus eller bakterier er en typisk bivirkning av cellegift. Denne tistanden kalles mukositt - og kan gi mye smerter og problemer med svelging og ernæring.

Behandling

Dersom det er mulig, vil man i første rekke forsøke å fjerne en eventuelt utløsende årsak, enten forebyggende eller etter at plagene er oppstått. God tann- og munnhygiene er viktig, og tilsyn og behandling av tannlege eller tannpleier inngår i rutinene dersom det skal gis behandling som man vet kan gi skader i munnhulen.

Ved munntørrhet finnes det mange ulike behandlingsalternativer og lindrende tiltak. Fluor er viktig fordi det forebygger tannråte. Tyggegummi anbefales fordi det stimulerer spyttproduksjonen. Flere typer tyggegummi er aktuelle: tyggegummi med fluor, ev. med xylitol (bakteriehemmende) eller tyggegummi med høy pH som nøytraliserer syreangrep på tennene.

Ulike sugetabletter kan også brukes for å stimulere spyttproduksjonen. Det anbefales også myk tannbørste, og tannkrem med en mild såpe (unngå tannkrem eller skyllemiddel med natriumlaurylsulfat).

Det anbefales å drikke rikelig. Vann er viktig, men bruk også noe mineralvann eller sportsdrikker for å sikre tilskudd av salter. Unngå søte drikker. Kosten bør ha myk konsistens. Unngå tørr og sterkt krydret mat.

Behandling av infeksjoner

Soppinfeksjon i munnhulen er plagsomt og hyppig forekommende. Soppen blomstrer lett opp når immunsystemet er svekket på grunn av behandlingen, eller på grunn av selve sykdommen. Soppinfeksjoner i munnhulen behandles best med soppmidler i tablettform - dette er preparater som krever resept. Dersom det kun er sopp i munnvikene eller i forbindelse med tannprotese, kan soppmidler i krem- eller gelform brukes.

Ved bakterie- eller virusinfeksjoner vil det være svaret på mikrobiologiske prøver som avgjør hva slags type antibiotikum eller anti-virusmiddel som eventuelt kan brukes.

Den spesielle betennelsen i slimhinnen (mukositt) som skyldes cellegift, og ikke bakterier eller sopp, krever ofte smertelindrende tiltak. Det er aktuelt med lokalbedøvende gel eller morfinholdig mikstur på slimhinnen, eventuelt morfin i sprøyte eller tablettform. Noen plages så mye at sykehusinnleggelse er nødvendig i en periode for å få næring og væske direkte i blodet.

Munnpleiesett

Bruk av munnpleiesett anbefales både for å forebygge plager og som et hjelpemiddel i behandlingen. Munnpleiesett inneholder myk tannbørste, tannkrem med mild såpe, sugetabletter, smørende gel for munnhulen, sukkerfri tyggegummi og leppepomade.

Her kan du lese informasjon som følger med munnpleiesett.

Vil du vite mer?

Lindrende behandling ved langtkommen kreftsykdom