Informasjon

Småcellet lungekreft

Småcellet lungekreft, hva er det?

Småcellet lungekreft anses å være en aggressiv kreftform, uten behandling er prognosen dessverre svært alvorlig. Nyere behandling gir noe forlenget overlevelse.

Prognosen, utsiktene i forhold til sykdomsforløpet, er avhengig av hvilket stadium sykdommen befinner seg i - om det er kreft kun i lungene eller om kreften har spredt seg til andre steder i kroppen, samt personens allmenntilstand.

Forrige side Neste side