Informasjon

Lungekreft

Temaside om Korona

Forekomst

Lungekreft er en av de vanligste kreftformene vi har, og utgjør en tredel av krefttilfellene hos menn, og en fjerdedel av alle krefttilfeller hos kvinner. Lungekreft er den ledende dødsårsak av kreft blant menn, og er i flere land blitt den hyppigste dødsårsak av kreft også blant kvinner. I 2017 fikk 1509 kvinner og 1705 menn diagnosen lungekreft i Norge. Forekomsten blant menn er noe avtagende, men den fortsetter å stige for kvinner. De fleste som blir rammet av lungekreft, er mellom 50 og 70 år.

 

Forrige side Neste side