Informasjon

Kul i brystet

De fleste kuler i brystet er godartede. Men jo eldre man er, desto høyere er risikoen for at kulen kan være brystkreft. Nøl derfor ikke med å søke lege for å få undersøkt en kul i brystet.

Hva er kul i brystet?

  • Brystkjertlene består av melkekjertler og melkeganger. I tillegg er det rikelig med fettvev og bindevev mellom kjertlene. Svulster og kuler kan finnes både i kjertler og kjertelganger, og i fettvevet og bindevevet. I tillegg vil også kuler eller klumper i huden over brystkjertlene kunne oppfattes som kuler i brystet.
  • Av kuler som oppdages, er de aller fleste godartede. I 85 prosent av tilfellene er det kvinnene selv som oppdager kulen.

 Legesøkning

  • De fleste kvinner som søker lege på grunn av kul i brystet, gjør dette på grunn av egen redsel for at det kan være kreft. For de fleste medfører dette at de søker lege straks. For noen fører kreftangsten til at de ikke søker lege før svulsten er blitt stor.
  • I noen tilfeller kan legen enkelt avgjøre om dette er ufarlig eller ikke, men ved minste tvil vil det bli gjort utvidede undersøkelser for å bekrefte eller avkrefte eventuell mistanke.

Aldersforandringer

  • Brystkjertlene påvirkes av hormoner, og utskillelsen av disse endres over tid. Vi finner noen forandringer som er typiske i forskjellige aldersgrupper. Brystkreft blir hyppigere med økende alder og forekommer i praksis ikke før fylte 25 år, og tilstanden er sjelden før 40 år.
Neste side