Informasjon

Endometriose

Hva er symptomene?

Dine hormoner påvirker endometriosen på samme måte som slimhinnen inne i livmoren. Blodet som dannes i endometriosevev kan imidlertid ikke utstøtes slik som menstruasjonsblod, og samler seg som små blodcyster.

Det vanligste symptomet på endometriose er menstruasjonssmerter. Dette er ofte sterke smerter, og du kan oppleve dårlig effekt av smertestillende tabletter. Det er også vanlig med smerter før menstruasjonen og ved eggløsning. Kroniske smerter kan medføre tretthet, søvnforstyrrelser og endret appetitt.

Andre typiske symptomer er:

  • Samleiesmerter, typisk er smerter ved dype støt. Smertene kan bestå noe tid etter samleiet
  • Barnløshet kan være et problem. Tre til fire av ti kvinner med endometriose har problemer med å bli gravide. Det finnes ingen fullgod forklaring på hvorfor endometriose kan medføre barnløshet, men en forklaring kan være et "ugunstig" miljø i bekkenet der forplantningen finner sted
  • Ved endometriose i tarm eller urinleder kan det oppstå smerte i disse organene, for eksempel smerter ved avføring. Denne smerten vil kunne variere gjennom menstruasjonssyklus
  • Endometriose på urinblæren kan gi smertefull vannlating, eventuelt hyppig vannlating og likne på urinveisinfeksjon
  • Tyngdefølelse og trykk i underlivet kan også forekomme
  • Noen kvinner opplever smerter konstant, eventuelt med periodevis forverring

Rundt to av ti kvinner med endometriose har ingen plager av tilstanden. Det er uklart hvorfor noen kvinner får smerter og andre ikke. Det kan ha sammenheng med hvor endometriosevevet forekommer, eller med egenskaper ved endometriosevevet. Det er heller ikke noen klar sammenheng mellom omfanget av endometriose og graden av smerter. Store cyster kan være til stede uten å gi symptomer.

Forrige side Neste side