Informasjon

Endometriose

Behandling av endometriose

Hensikten med behandlingen er å redusere smertene og å forebygge eller behandle barnløshet.

Behandlingsforsøk med smertestillende og hormoner som p-piller, kan gjøres hos fastlegen. Smertestillende midler av typen NSAIDs, for eksempel ibuprofen (Brufen), er førstevalg. Kommer du ikke til målet med denne behandlingen, vil hormonbehandling være aktuelt. Der slik behandling ikke fører frem, eller ved vanskeligheter med å bli gravid, skjer behandlingen gjennom et samarbeid mellom gynekolog og allmennlege. Da kan andre typer hormonbehandling eller noen ganger kirurgi være aktuelt. 

Hormonbehandling har til hensikt å stanse menstruasjonsblødningen og dermed også aktiviteten i endometriosen. Vanlige p-piller er gjerne første valg. Det er vanlig med behandling i et halvt år eller lenger. Etter opphør av behandling, vil menstruasjonen komme tilbake og det innebærer for de fleste at også endometrioseplagene kommer tilbake. 

Dersom p-piller ikke har tilstrekkelig effekt, forsøkes behandling med andre hormonmidler, som gestagener eller såkalte GnRH-agonister. Hensikten med medisinene er å stoppe kroppens egen produksjon av østrogen og progesteron - to hormoner som er viktige for å opprettholde menstruasjon. Gestagener kan brukes over lang tid, mens GnRH-agonister har mer bivirkninger, og brukes derfor vanligvis i kortere perioder.

Kirurgi. Hos noen kvinner er det nødvendig med en operasjon for å fjerne forandringene. Det gjøres vanligvis i form av kikkhullskirurgi (laparoskopi). Kirurgi er aktuelt ved alvorlige plager, eller når forandringene sitter dypt, for eksempel i tamvegg eller urinblære. Kirurgi er ikke en helbredende behandling, og plagene kan komme tilbake. Mange anbefales derfor å bruke hormonbehandling etter operasjonen.

I mange tilfeller er det aktuelt med behandling for barnløshet i form av  (in vitro-fertilisering/IVF).

Forrige side Neste side