Informasjon

Endometriose

Temaside om Korona

Behandling av endometriose

Hensikten med behandlingen er å redusere smertene, bevare fertilitet, i noen tilfeller fertilitetsbehandling og å unngå gjentatt kirurgi.

Behandlingsforsøk med smertestillende og hormoner som p-piller, kan gjøres under oppfølging av fastlege. Smertestillende midler av typen NSAIDs, for eksempel ibuprofen (Brufen), er førstevalg. Kommer du ikke i mål med denne behandlingen, vil hormonbehandling være neste steg. Ofte vil det være aktuelt å starte med en kombinasjon av hormonbehandling og smertestillende. Der slik behandling ikke fører frem, eller ved vanskeligheter med å bli gravid, skjer behandlingen gjennom et samarbeid mellom gynekolog og allmennlege. Da kan andre typer hormonbehandling, og noen ganger kirurgi, være aktuelt. 

Hormonbehandling har til hensikt å stanse menstruasjonsblødningen og dermed også aktiviteten i endometriosen. Vanlige p-piller er første valg. Det er vanlig med behandling i et halvt år før en gjør en vurdering av effekten. Ved eventuelt opphør av behandling, vil menstruasjonen komme tilbake og det innebærer for de fleste at også endometrioseplagene kommer tilbake. 

Dersom p-piller ikke har tilstrekkelig effekt, forsøkes behandling med andre hormonmidler, som gestagener eller såkalte GnRH-analoger. Hensikten med medisinene er å stoppe kroppens egen produksjon av østrogen og progesteron - to hormoner som er viktige for å opprettholde menstruasjon. Hormonspiral er førstevalg blant gestagener, også hos unge kvinner og kvinner som ikke har født. GnRH-analoger har mer bivirkninger, og derfor brukes vanligvis tilleggsbehandling med østrogen og gestagen.

Kirurgi. Hos noen er det nødvendig med operasjon for å fjerne forandringene. Det gjøres vanligvis i form av kikkhullskirurgi (laparoskopi). Kirurgi er aktuelt ved mislykket hormonebehandling, ved store endometriosecyster eller når forandringene sitter dypt, for eksempel i tamvegg eller urinblære. Kirurgi er ikke en helbredende behandling, og plagene kan komme tilbake. Det anbefales derfor å bruke hormonbehandling etter operasjonen.

Forrige side Neste side