Informasjon

Anstrengelsesutløst bronkospasme

Temaside om Korona

Hva er symptomene på anstrengelsesutløst bronkospasme?

Anstrengelsesutløst bronkospasme gir liknende symptomer som astma. Typisk er at symptomene oppstår i forbindelse med høy-intensive utholdenhetsidretter, særlig i kulde eller i områder med forurenset luft eller/og mye pollen i luften. Dette fører til uttørring og/eller irritasjon av luftveiene med påfølgende bronkospasme. De viktigste plagene er kraftig hoste, piping i brystet ved utpusting, tungpusthet, snørende, smertefull følelse i brystet og rask utmattelse. Plagene kommer vanligvis innen 15 minutter etter at anstrengelsen opphører, eventuelt også under vedvarende trening. 

Forløp

Spontan bedring inntrer innen en time med hvile. Omtrent halvparten av pasientene opplever deretter en fase med mindre uttalte symptomer ved gjentatt anstrengelse. Denne fasen kan vare i cirka to timer.  Oppvarmingsperioden kan brukes til å "sikre" at en eventuell konkurranse foregår under mellomfasen.

Forrige side Neste side