Informasjon

Autoimmun hepatitt

Dette er en sjelden, kronisk leverbetennelse som er langt hyppigere blant kvinner enn menn. Forløpet kan variere fra akutt, livstruende til langvarig og snikende. Hovedbehandlingen er kortison.

Hva er autoimmun hepatitt

Autoimmun hepatitt er en kronisk, inflammatorisk leversykdom, en kronisk hepatitt, av ukjent årsak karakterisert ved typiske celleforandringer og karakteristiske blodprøvesvar. Tilstanden ble første gang beskrevet omkring 1950, og selv om mange forskjellige merkelapper er satt på tilstanden, er "autoimmun hepatitt" en akseptert betegnelse.

Les mer om bedre behandlingsmetoder for hepatitt C-pasienter

For å stille diagnosen må andre lignende leversykdommer først utelukkes som årsak til prøvesvarene. Dette gjelder for eksempel sykdommer som kroniske virushepatitter (hepatitt B, hepatitt C), alfa-1-antitrypsinmangel, Wilsons sykdom, primær hemokromatose, medikamentindusert leversykdom, non-alkoholisk steatohepatitt, primær skleroserende kolangitt og primær biliær cirrhose.