Informasjon

Legemidler ved leddgikt

DMARDs

De mest brukte DMARDs er hydroxychloroquin, leflunonomid, metotrexat og sulfasalazin. Alle kan tas som tabletter, men metotrexat kan også gis som injeksjon.

Disse medisinene kan bremse eller stanse de tiltakende leddskadene. Det kan ta fra 4-6 uker til noen få måneder før medisinene begynner å mildne plagene, og det kan ta enda lengre tid før de når full effekt. Behandlingen bør begynne så snart som mulig når diagnosen er klar.

Fordi DMARDS demper immunsystemet på forskjellige måter, så varierer bivirkningene fra medisin til medisin. Alvorlige bivirkninger er infeksjon, nyre- eller leverskade. Metotrexat og leflunomid kan forårsake alvorlige fødselsdefekter. Kvinner som tar disse legemidlene, bør snakke med legen sin før de planlegger en graviditet.

Forrige side Neste side