Informasjon

Overaktiv blære

En overaktiv urinblære er karakterisert ved brått innsettende og sterk vannlatingstrang, med eller uten samtidig urinlekkasje, og hyppig vannlating og behov for å tisse om natten.

Overaktiv blære

Nyre - binyre - blære - urinveier

Overaktiv urinblære er karakterisert ved sterk og brå vannlatingstrang, og hyppig vannlating med små volum dag og natt. Noen har også urinlekkasje. Definisjonen forutsetter at infeksjoner og andre underliggende sykdommer er utelukket. Tilstanden rammer både unge og eldre, og den kan i de fleste tilfeller håndteres av allmennlegen.

Overaktiv blære er et hyppig problem. Det er funnet at ca. 20% av befolkningen kan oppleve slike plager, noe hyppigere hos kvinner enn hos menn. Forekomsten øker med alderen . Vannlatningsplager er vanlig, og det er ikke noe sylskarpt skille mellom plager og sykdom. Det er heller ikke klare retningslinjer for når det er behov for behandling.

Neste side