Informasjon

Overaktiv blære

Temaside om Korona

Symptomer

Det dominerende problemet er brått innsettende og sterk vannlatingstrang og hyppig vannlating. Det kan dreier seg om oftest 8-10 eller flere tømninger i løpet av dagen og kanskje 1-2 toalettbesøk om natta. Urinlekkasje er et problem for noen, men ikke for alle. Typisk er lekkasjen slik at pasienten ikke klarer å holde på vannet i forbindelse med sterk vannlatingstrang, han eller hun rekker ikke tidsnok frem til toalettet.

Overaktiv blære er en tilstand som kan forringe livskvaliteten og blir psykisk belastende. Mange unnlater å søke lege fordi de føler forlegenhet over sine plager, eller tror problemet ikke lar seg behandle. 

Forrige side Neste side