Informasjon

Tinnitus, øresus

Årsak

I noen tilfeller kan det være en triviell forklaring som for eksempel ørevoks. Kronisk øresus med varighet mer enn seks måneder er oftest forårsaket av støyskader eller andre forhold som har ført til hørseltap. Andre ganger kan det dreie seg om kroniske forandringer i det indre øre eller alvorligere forandringer i store blodkar. Pulserende øresus, ensidig øresus og øresus forbundet med andre ensidige øresymptomer har økt sannsynlighet for å være forbundet med en underliggende sykdom.

 

Mellomøre og indre øre

Flere medikamenter kan gi øresus. De kan forårsake skader på hårceller i det indre øret, på hørselsnerven eller inne i hjernen. De vanligste legemidlene som kan gi tinnitus, er salisylater, indometacin, propranolol, karbamazepin, aminofyllinpreparater, streptomycin, gentamycin. Skadene kan vise seg som hørselstap, svimmelhet eller øresus. De vanligste årsakene til tinnitus er ørevoks, tette øretrompeter ved forkjølelse, støyskade, aldersbetinget hørselstap, kronisk mellomørebetennelse. Andre årsaker kan være Ménières sykdom, otosklerose, blodmangel, muskelspasmer, hodeskade, stress. Sjeldnere årsaker er vestibularisschwannom (tidligere kalt akustikusnevrinom, svulst på hørselsnerven), ulike nevrologiske sykdommer, blodåresykdommer.

Forrige side Neste side