Informasjon

Behandling av alkoholavhengighet

Alkoholavhengighet kan for mange være en livslang tilstand med bedre og verre perioder. En erkjennelse av problemet og egen motivasjon for å lykkes bedrer prognosen.

Grunnleggende om behandlingen

Grunnsteinen i behandlingen er erkjennelse av problemet og motivasjon for å slutte med misbruket. Behandlingen avhenger av alvorlighetsgraden av avhengigheten, og den kan deles inn i akutte og mer langvarige tiltak. 

Dersom bruken av alkohol er av skadelig art, og ennå ikke har utviklet seg til å bli alvorlig avhengighet, kan det hende at behandlingen kan foregå hos fastlegen eller poliklinisk hos en behandler. Et viktig moment i samtalene bør være forholdet til andre mennesker og evne til å mestre sosiale situasjoner uten bruk av alkohol.

For noen med mer omfattende avhengighet er det nødvendig med avrusning og abstinensbehandling før man kan gå videre med andre typer behandling. Behandling i institusjon kan være aktuelt, etterfulgt av heldøgns- eller poliklinisk behandling.

Behandlingstilbudet som tilbys etter endt avrusning og abstinensbehandling omtales ofte som rehabilitering. Rehabilitringen er ofte svært forskjellig organisert avhengig av hvor i landet man bor.

Neste side