Informasjon, veiviser

Anemi, veiviser

Anemi er blodmangel (lav blodprosent), eller mer presist for lite hemoglobin i blodet. I denne artikkelen kan du lese mer om ulike årsaker til at anemi oppstår.

Hva er anemi?

 • Anemi er lav blodprosent eller mer presist for lite hemoglobin i blodet. Hemoglobin er fargestoffet i de røde blodlegemene. Dette fargestoffet har evnen til å binde oksygen (surstoff), og til å frigi oksygen i kroppens celler. Det vil si at den livsviktige funksjonen med transport av oksygen fra lungene til kroppens celler er avhengig av hemoglobin. Ved anemi er hemoglobin-mengden redusert, og med det er kroppens tilgang til oksygen redusert
 • Hemoglobinmengden i kroppen kan være redusert ved at det er lite hemoglobin i de røde blodlegemene, eller ved at det er for få røde blodlegemer
 • Typiske symptomer når blodprosenten blir lav, og derved redusert oksygentilførsel til kroppens celler, er
  • blekhet i huden,
  • nedsatt kondisjon,
  • åndenød ved anstrengelser,
  • slapphet,
  • tretthet,
  • økt søvnbehov
 • Slike symptomer kan også ha mange andre forklaringer.

Grenseverdier

 • Blodprosent måles i enhetene g/dL. Mange faktorer påvirker blodprosenten, og det er store forskjeller fra person til person, mellom kjønnene og i forskjellige aldersgrupper
 • Anemi kalles det når blodprosenten er lavere enn:
  • 12,0 g/dL hos kvinner i befruktningsdyktig alder og barn i alderen 12-14 år
  • 13,0 g/dL hos voksne menn eller kvinner etter overgangsalder
  • 11,0 g/dL hos gravide og barn under 5 år
  • 11,5 g/dL hos barn i alderen 5 til 11 år

Grad av anemi

 • Alvorlig anemi defineres som Hb mindre enn 8 g/dL
 • Moderat anemi defineres som Hb 8-10 g/dL
 • Lett anemi defineres som Hb mellom 10 og nedre referansegrense

Hvordan oppstår anemi

 • Lav hemoglobin kan oppstå av flere årsaker
 • Vanligst er at kroppen ikke klarer å produsere nok hemoglobin på grunn av for lite byggestener - jern er viktig og jernmangel er den aller vanligste årsaken til anemi
 • Lav hemoglobin kan også forekomme forbigående dersom immunapparatet arbeider med å bekjempe en annen sykdom, som for eksempel febersykdommer eller langvarige kroniske sykdommer som leddgikt eller lignende
 • I mer enn 80 prosent av tilfellene kan allmennlegen finne forklaringen på den lave blodprosenten. Vanligst er lav hemoglobin under graviditet, dernest blodmangel på grunn av for lite jern i kroppen
Neste side