Informasjon, veiviser

Diaré, akutt, veiviser

Hva kan du gjøre selv?

Væsketilførsel

 • Det viktigste tiltaket er å sikre god væsketilførsel. Særlig gjelder det små barn og eldre
 • I de fleste tilfeller er rikelig med vanlig drikke tilstrekkelig
 • Eventuelt kan dere lage sukkerholdig solbærsaft (eller annen saft) tilsatt ½ teskje salt per liter væske
 • Oppløsninger som inneholder sukker (1-2% glukose) og salter (elektrolytter) i moderate konsentrasjoner, er det beste (fås kjøpt på apotek). Væsken gis i små og hyppige porsjoner. Smaken kan forbedres med sukkerfri saft
 • Sukkerbrus og juice inneholder mye sukker (10-15% glukose) og kan trekke vann til tarmhulen og derigjennom øke væsketapet. Slik drikke bør tynnes ut med vann eller lettbrus med halvdelen av hver

Barn kan drikke melk

 • Det er unødvendig å tilrå stopp i inntaket av melk i den akutte fasen, men studier tyder på at diaréen varer noe lengre (18 timer i snitt) blant barn under 5 år som får laktoseholdig melk
 • Melken bør gis i små mengder og ofte, for eksempel hver 2. time
 • Barn som har tendens til oppkast av melk, bør få annen drikke det første døgnet etter symptomdebut, men ytterligere eliminering av melkeprodukt har liten hensikt
 • Brystbarn ammes som vanlig

Barnehage

 • Barn med akutte diarétilstander kan vende tilbake til barnehagen 2 døgn etter at de har blitt symptomfrie. Dette gjelder også bleiebarn
 • Barn som til vanlig har tendens til løs avføring, trenger ikke holdes borte fra barnehagen. Det må være foreldrene som avgjør om barnet har en unormal diarétilstand
 • Ved diarétilstander hvor man mistenker næringsmiddeloverført mikrobe (for eksempel etter utenlandsreise), bør barnet undersøkes av lege og det bør sjekkes om andre barn i barnehagen har symptomer

Andre råd

 • Du bør raskest mulig gjenoppta vanlig kost ved diaré
 • Stivelsesbaserte næringsmidler (ris, havre, gulrot, mais etc.) har en bindende effekt
Forrige side Neste side