Informasjon, veiviser

Feber hos småbarn, veiviser

Hva er feber? Hvorfor oppstår feber, og hva er vanlige årsaker til feber hos småbarn?

Hva er feber?

Definisjoner

 • Måling i endetarmen
  • Det anbefales å måle temperaturen i endetarmen. Det gir den mest presise målingen. Medisinske beslutninger bør baseres på denne type målinger
  • Feber foreligger når temperaturen i endetarmen er høyere enn 38°C
 • Måling i munnen
  • Målingen er mindre nøyaktig enn i endetarmen og gjennomsnittlig ligger temperaturen i munnhulen ca. ½°C under målingen fra endetarmen
  • Feber foreligger når temperaturen i munnhulen er høyere enn 37,5°C
  • Metoden er vanskelig å gjennomføre på små barn
 • Måling i armhulen?
  • Resultatene fra slike målinger er omdiskuterte
  • Gir gjennomgående lavere temperatur enn rektaltemperatur, men det er stor variasjon i hvor mye lavere temperaturen er - i gjennomsnitt ca. ½°C under verdien i endetarmen
 • Måling i ørene?
  • Stor variasjon i nøyaktighet på utstyr som benyttes og svært sprikende resultater fra studier
 • Hva er farlig feber?
  • Feber på grunn av infeksjon blir sjelden høyere enn 40,5-41,1°C
  • Grensen for når temperaturforhøyelsen i seg selv kan være farlig, er vanligvis 41°C

Forekomst

 • Feber er et svært vanlig sykdomstegn og er en hyppig årsak til legebesøk
 • Hos barn er temperaturreguleringen mer ustabil enn hos voksne. Derfor ser vi ofte at sykdommer som medfører høy feber hos barn, ikke behøver å gi feber hos voksne

Hvor sykt er et barn med feber?

 • Feber er et mindre pålitelig mål på hvor sykt et barn er sammenlignet med en voksen person med feber
 • Barn kan ha 39-40°C i temperatur og allikevel være i overraskende god form
 • Høy feber hos barn er med andre ord ikke ensbetydende med alvorlig sykdom
Neste side