Informasjon, veiviser

Kronisk hørselstap, veiviser

Kronisk hørselstap er ofte et aldersrelatert problem, men det kan også i noen tilfeller skyldes kronisk betennelse. I denne artikkelen kan du lese om ulike årsaker til kronisk hørselstap, og om når du bør ta kontakt med lege.

Hva er hørseltap?

Om øret

Øre med mellomøre og indre øre
 • Øret består av ytre øret, øregangen, trommehinnen, ørebenskjeden (hammeren, ambolten og stigbøylen), sneglehuset, hørselsnerven og hørselssenteret i hjernen
 • Lyd som kommer inn øregangen, setter trommehinnen i bevegelser. Hammeren som er festet til innsiden av trommehinnen, beveger seg i takt med trommehinnen og bevegelsene overføres via ambolten og stigbøylen til lymfevæsken i det indre øret. Bevegelser i lymfevæsken oppfattes av nervetråder som elektriske signaler, og disse sendes via hørselsnerven til hørselssenteret i hjernen, som omgjør de elektriske signalene til hørselsinntrykk

Definisjon

 • Hørselstap måles i desibel (dB). Ved hørselsmåling angis den laveste lyden i dB du er i stand til å høre
 • Terskelen for normal hørsel er 0-20 dB. Ved hørseltap over 60-70 dB hører du ikke normal tale, og over 90-100 dB kan du ikke høre høye rop
 • Årsakene til hørselstap kan inndeles i to hovedgrupper:
  • Mekanisk svikt i overføringen fram til det indre øret. Hørselstapet er mest markert for lave lyder (basslyder). Vanlige forklaringer er ørevoks, forandringer i trommehinnen, sykdom eller skade i ørebenskjeden
  • Nevrogent hørselstap skyldes svikt i det indre øret eller i overføringen innover til hjernen
 • Hørselstap kan være medfødt eller ervervet
 • Animasjon om hørselstap:

Forekomst

 • Cirka 20-30 personer per 1000 pasienter per år søker lege for hørselstap
 • De fleste har forbigående svekket hørsel som følge av ørevoks eller forkjølelsessykdom
 • Varig nedsatt hørsel skyldes oftere støyskader enn sykdom i ytre eller indre øre
 • Forekomst av hørselstap øker med alderen
  • Forekomst av svekket hørsel er cirka 0,8 prosent blant menn 18-24 år
  • Forekomst av svekket hørsel er cirka 18 prosent blant menn 75-79 år
Neste side