Informasjon, veiviser

Uregelmessige blødninger, veiviser

Når bør jeg kontakte lege?

I forhold til alder

 • Småjenter
  • Blødninger er ikke normalt hos jenter før menstruasjonen har kommet i gang (før pubertet). Årsakene kan være seksuelt misbruk eller alvorlig underliggende sykdom. Dere bør ta kontakt med lege snarest for å få klarlagt åraken til blødningen.
 • Kvinner i befruktningsdyktig alder
  • De har ulike menstruasjonsmønstre. Noen kvinner har lengre perioder enn andre. Noen har færre perioder enn andre. Disse forskjellene er vanligvis normale.
 • Kvinner etter overgangsalderen
  • En blødning skal alltid tas på alvor og må føre til legeundersøkelse

I forhold til blødningstype

 • Her er noen tegn på unormale blødninger, der det kan være fornuftig av deg å ta kontakt med lege:
  • Perioder som opptrer oftere enn vanlig (færre enn 21 dager mellom periodene)
  • Perioder som opptrer sjeldnere enn vanlig (mer enn 35 dager mellom periodene)
  • Kraftigere blødninger enn normalt ved menstruasjonen
  • Blødninger mellom periodene
Forrige side Neste side