Informasjon, veiviser

Vekttap hos voksne, veiviser

Vekttap hos voksne skyldes ofte psykiske årsaker som depresjon eller angst, eller det kan skyldes spiseforstyrrelser. Kreft, demens, diabetes og stoffskiftesykdommer er også vanlige årsaker.

Hva er vekttap?

 • Normalt svinger vekten noe hos de fleste personer
 • Vekten er et resultat av en balanse mellom den energien du forbrenner og den energien kroppen tilføres gjennom mat og drikke
 • Når kroppen forbrenner mer enn det som tilføres, vil dette over tid føre til reduksjon av vekten

Definisjoner

 • Hos voksne defineres vekttap når
  • Vekttapet i løpet av kortere tid enn seks måneder er mer enn fem prosent av personens normale vekt
  • Eller når vekttapet er ti prosent på mindre enn et år

Noen tips om vekttap

 • Vekttap hos voksne har ofte sammenheng med psykiske og psykososiale forhold
 • Frivillig vekttap hos voksne kan være tilsiktet og med positiv helsemessig gevinst hos overvektige, men det kan også være uttrykk for spiseforstyrrelse hos normalvektige voksne og store barn
 • Spiseforstyrrelser hos ungdom og voksne forekommer hos knapt ti prosent blant kvinner i alderen 16-35 år
 • Tydelig vekttap er ikke en naturlig del av aldringsprosessen
 • Totalt sett er ikke-ondartede tilstander vanligere forklaring enn kreftsykdom
Neste side