Informasjon

Menstruasjonssmerter, dysmenoré

Menstruasjonssmerter kalles også dysmenoré og er svært vanlig blant tenåringsjenter. For mange blir smertene mindre med alderen og etter en fødsel.

Hva er dysmenoré?

  • Dysmenoré betyr smertefull menstruasjon. Når plagene oppstår under og like etter puberteten, kalles det primær dysmenoré. Vanligvis starter smertene få timer før, eller samtidig med blødningen, og de varer i en til to dager.
  • Tilstanden kalles sekundær dysmenoré når plagene oppstår etter at du over en lengre periode har hatt normale menstruasjonssmerter. Ved sekundær dysmenoré starter smertene typisk flere timer eller dager før blødningen, og de bedres ofte ved blødningsstart.
  • Primær dysmenoré forekommer hyppig i tiden etter puberteten og frem til midten av 20-årene, mens sekundær dysmenoré oftest inntreffer hos kvinner mellom 30 og 40 år.

Forekomst

  • 10-15 prosent er så smertepåvirket at de er arbeidsuføre én eller flere dager per måned, og tilstanden er den vanligste årsaken til gjentatte fravær fra skolen hos tenåringsjenter
Neste side