Informasjon, veiviser

Smerter i brystene, veiviser

Smerter i brystene er forholdsvis vanlig blant kvinner i 30-50 års alder. Mange er redde for at dette kan være symptomer på kreft, men undersøkelser viser at smerter i brystene bare helt unntaksvis er symptomer på kreft.

Hva er smerter i brystene?

  • Smerter i brystene er forholdsvis vanlig. Hyppigst forekommer det i aldersgruppen mellom 30 og 50 år
  • Symptomet gir ofte engstelse for kreft
  • Undersøkelser har vist at kreft bare unntaksvis fører til smerter i brystene, og færre enn én av 200 kvinner med smerter i brystene, har kreft

Tips til diagnosen

  • 2/3 angir sykliske smerter og 1/3 angir ikke-sykliske smerter
  • Smerter som varierer i takt med menstruasjons-syklus, og som er lokalisert til begge brystene, tyder på at hormonforandringer er årsak til smertene
  • Når smertene ikke varierer med menstruasjon, finner man ofte ingen klar årsak til smertene. Som regel dreier det seg om ømme cyster eller knuter i brystet. Men symptomet glir i de aller fleste tilfeller over uten at behandling er påkrevd
Neste side