Nyhetsartikkel

Fotballskader hos barn og unge

Skaderisikoen ved fotball er høy sammenlignet med mange andre idretter.

Noe av det viktigste du kan gjøre for å forebygge skader, er å følge reglene og respektere motspillerne dine.

Fotball er en av verdens mest populære idretter. Norges Fotballforbund består av 27.089 lag, og hele 362.833 utøvere. 273.541 av utøverne er barn og unge under 19 år. I tillegg kommer alle de som ikke deltar i noe lag, men som holder seg spreke ved å spille fotball med naboer og venner på løkka. Å spille fotball er en sunn måte for barn å øke aktivitetsnivået og holde seg i form på. Idretten krever intens fysisk innsats i lengre tid gjennom trening og kamper, og bidrar altså til å holde flere hundre tusen nordmenn i form.

Ifølge en oversiktsartikkel fra American Academy of Pediatrics1 er skaderisikoen høyere enn i mange andre kontaktidretter. Idretter som har mindre hyppighet av skader, er blant annet landhockey, rugby, basketball og amerikansk fotball. Flere studier har konkludert med at skaderisikoen blant unge fotballspillere er høy2.

Høyere skaderisiko for spillere under 15 år

I USA ble det registrert 186.544 fotballrelaterte skader i 2006. Ca. 80 prosent av disse skadene oppstod hos spillere som var under 24 år. 44 prosent av skadene rammet deltagere som var under 15 år. Deltagere under 15 år ser altså ut til å ha høyere skaderisiko og høyere forekomst av skader enn eldre fotballspillere har. Tallene fra den amerikanske rapporten viser at det oppstår to fotballrelaterte skader per 1000 deltagere på det meste. For fotballspillere over 12 år, er det rapportert en frekvens på 4 til 7.6 skader per 1000 spilte timer.

I noen studier ser det ut som om jenter skader seg litt hyppigere på trening, mens gutter oftest skader seg i kamp. Generelt er risikoen større for skader i kamp enn på trening. Jenter har større risiko for å rive av korsbåndet i kneet og for hjernerystelse enn gutter har. En studie har konkludert med at kvinnelige collegestudenter har 2.8 ganger høyere risiko for å rive av korsbåndet enn gutter har. Andre studier har indikert at risikoen for denne skaden hos jenter er hele 4-6 ganger høyere enn hos gutter.

Sjelden alvorlige skader

Skaderisikoen ved innendørs og utendørs fotball er ganske lik, men kneskader skjer oftere ved utendørs fotball. De fleste skadene som oppstår i fotball er ikke skader som er forbundet med overbelastning, men på grunn av kollisjoner med andre spillere, med bakken eller med målstengene. Kontaktskader oppstår oftest ved taklinger eller når spilleren header ballen. Andre årsaker til skader er når spilleren løper, vrir seg, snur, skyter eller lander etter et hopp.

Skadene som oppstår, er heldigvis sjelden alvorlige, og ofte er det nok med litt enkel førstehjelp, eller maksimalt en ukes hvile fra trening. Skader i beina er vanligst. Ankelskader utgjør 16-29 prosent av skadene, dette er mer vanlig hos gutter enn hos jenter. Kneskader utgjorde 7-36 prosent av skadene, disse skadene oppsto altså hyppigst hos jenter. Blåmerker, forstuelse og forstrekninger er de vanligste skadene. Bruddskader utgjorde mindre enn ti prosent av skadene.

Direkte støt mot magen kan føre til skader på indre organer. Selv om dette i de fleste tilfeller er mindre alvorlig, har det vært tilfeller hvor slike sammenstøt har ført til livstruende skader (eksempel blødning fra milten), og til og med død.

Målstengene er årsak til de fleste dødsfallene

Dødsfall på fotballbanen p grunn av skader er nesten utelukkende forbundet med kollisjoner med målstengene. Siden 1979 er det i USA rapportert om 28 dødsfall i forbindelse med mål som har veltet. Dette har ført til at det i dag i USA er strenge regler som gjelder for sikring av målstengene - både når de blir brukt til kamper og trening, og når de ikke er i bruk.

Hjernerystelse forekommer like ofte blant fotballspillere som hos amerikanske fotballspillere og ishockeyspillere. De vanligste årsakene til hjernerystelse er kollisjoner - der det i 47 prosent av tilfellene var et hardt sammenstøt med en annen spillers hode, albue eller fot som forårsaket skadene. I 24 prosent av tilfellene var årsaken et ublidt møte med ballen, og i 17 prosent av tilfellene var det møtet med bakken eller målstengene som ble for hardt.

Kollisjoner - ikke heading av ballen - er den vanligste årsaken til akutte hodeskader3. En kritisk gjennomgang av tidligere studier støtter ikke teorien om at heading er sannsynlig årsak til hverken akutte hjerneskader eller hjerneskader som følge av gjentatte headinger. Likevel er det samlet råd i den amerikanske rapporten publisert i Pediatrics, om hvordan man skal forebygge slike skader. Rådene går ut på å trene riktig heade-teknikk, og vente med å introdusere barn for teknikken til de er gamle nok. Riktig teknikk går ut på å spenne nakkemuskulaturen, holde hodet ned mot brystet, og treffe ballen med pannen eller hårlinjen. Det er også viktig at ballen er vannfast, har riktig størrelse for aldersgruppen, og at den ikke er for hard (for hardt pumpet opp).

Følg reglene - forebygg skader

Det er lav til moderat risiko for øyeskader.

For å forebygge skader bør man med jevne mellomrom sjekke fotballbanen for hull eller andre ujevnheter. For dårlige sko kan også øke risikoen for skader i beina. En vanlig overbelastningsskade hos spillere som ikke er ferdig utvokst - særlig på det tidspunktet hvor de vokser mest, er en type smertefull betennelse ved hælfestet hos barn. Dette kan delvis tilskrives spill på harde baner med fotballsko som har utilstrekkelig støtte til hælen og fotbuen.

Stygt spill er forbundet med et betydelig antall kontaktskader. I en studie der forfatterne så på deltagere i ni ulike idrettsgrener ved 100 amerikanske high schools i en to-års periode, ble det funnet nesten 100 000 skader som oppsto som et direkte resultat av at deltagere ikke hadde fulgt reglene. De fleste av tilfellene ble funnet i basketball for jenter (14 prosent), men med jente- og guttefotball hakk i hæl. De fleste av skadene var hjernerystelse eller andre hode- eller ansiktsskader.

Den beste måten å forebygge fotballrelaterte skader på, er å lære spillerne hvor viktig det er med fair play. Det vil si at du følger reglene og viser respekt for dine motspillere. Med andre ord - at du gjør det dommeren vil du skal gjøre.

Vil du vite mer?

Kilder

Referanser

  1. Koutures CG, Gregory AJ. Injuries in youth soccer.. Pediatrics 2010; 125(2): 410-4. pediatrics.aappublications.org
  2. Price RJ, Hawkins RD, Hulse MA, Hodson A . The Football Association medical research programme: an audit of injuries in academy youth football. Br J Sports Med 2004; 38: 466-71. bjsm.bmj.com
  3. Pickett W, Streight S, Simpson K, Brison RJ . Head injuries in youth soccer players presenting to the emergency department . Br J Sports Med 2005; 39: 226-31 . bjsm.bmj.com