Informasjon

Overtrening

Er overbelastning og overtrening en del av et kontinuum?

Prosessen der stress fører til overbelastning og eventuelt overtrening, settes ofte i sammenheng. Det anføres at det eneste som skiller, er grad av stress/belastning5 og at overtrening skyldes større og mer langvarig stress/belastning. Trening alene behøver ikke være hovedårsaken. Det underliggende stresset kan være intens trening, psykisk stress, dårlig søvn eller sykdom.

Som nevnt kan perioder med raskt oppstått slitenhet utløse en positiv resultatforbedring dersom kroppen får tilstrekkelig hvile5. Dette utnyttes derfor bevisst i treningsprogrammene til eliteutøverne. Men hvis disse tunge treningsperiodene blir for intense og/eller langvarige, og restitusjonstiden blir for kort til at kroppen klarer å ta seg igjen, kan det medføre en uønsket reaksjon på treningen. Får dette pågå over tid, kan slitenheten bli tiltakende, alt overskudd forsvinner og idrettsresultatene blir stadig dårligere.

Tidlig inngripen ved mistanke om at en overtreningstilstand er under utvikling, antas å kunne forhindre utvikling av overtrening. Hvis overtreningen har pågått 3-4 uker, så kan 1 til 2 uker med hvile være nok. I alvorlige tilfeller trengs en måneds pause eller lengre. Etter det kan treningen være like intens som før, men mengden bør begrenses for en periode. Tilstrekkelig hvile og restitusjonstrening kan gjenskape balansen i systemet, og eventuelt utløse en prestasjonstopp. Noen ganger skjer imidlertid det motsatte, prestasjonene fortsetter å synke. Hvile utløser ikke den forventede toppformen, tvert imot. Utøveren er overtrent. Andre faktorer som antas å bidra til overtrening, er hyppige konkurranser, ensformig trening, psykososialt stress, sykdom/infeksjon samt lange og slitsomme reiser.

Forskning har imidlertid frem til nå ikke kunnet vise at det er en slik sammenheng mellom overbelastning og overtrening, at det bare er en gradsforskjell og at det er treningsdosene som skiller de to tilstandene. Vi vet derfor ikke sikkert om overbelastning er et nødvendig forstadium til overtrening.

Forrige side Neste side