Nyhetsartikkel

Trening etter covid-19

Bør ha minst ti dager med hvile

Dersom du får symptomer på covid-19, bør du følge nasjonale råd om karantene, testing og smittesporing. Under sykdomsforløpet er det viktig å drikke nok og sørge for et balansert kosthold. Dersom symptomene vedvarer eller forverres, bør du søke medisinsk hjelp.

Det anbefales å gjenoppta treningen ved å følge en trinnvis modell. Før du vurderer å gjenoppta treningen, må du kunne gjennomføre vanlig hverdagsaktivitet og kunne gå 500 meter på flat mark uten å bli utmattet eller kortpustet. Du bør ha minst ti dager med hvile og syv dager uten symptomer før du starter. Denne perioden representerer trinn 1 i modellen.

Idretter med lavere krav til kondisjon, som golf, kan muligens gjenopptas raskere enn andre idretter. Overvåking som kan være nyttig i gjenopptreningen, er blant annet måling av hvilepuls, opplevd anstrengelse, søvn, stress og grad av utmattelse.

Dersom du får symptomer som brystsmerter, blir veldig kortpustet eller opplever å få uvanlig rask eller uregelmessig puls, bør du ta kontakt med lege.

Se også vårt kurs om coronavirus og smittevern

Forrige side Neste side