Nyhetsartikkel

Trening etter covid-19

Andre varianter

I en artikkel2 som ble publisert i The Musculoskeletal Journal of Hospital for Special Surgery, også denne i 2020, anbefaler forfatterne en annen variant av gradvis gjenopptakelse av aktivitet ved mild sykdom. Her anbefales også minst syv dager uten symptomer før man begynner med fysisk aktivitet. Deretter anbefaler de først en uke med trening med 50 prosent mindre belastning enn man bruker å ha. Den påfølgende uken bør man ta sikte på å trene med 30 prosent redusert belastning, i uke tre bør belastningen være 20 prosent mindre enn vanlig, og i uke fire bør belastningen være ti prosent mindre enn vanlig. Økning av belastning bør kun skje dersom man føler seg i god form mot slutten av treningsuken.

En annen anbefaling3, denne fra BMJ, ble publisert i 2021. Her rådes man å vente med å gradvis ta opp treningen til man har vært symptomfri i minst syv dager. Videre anbefaler de syv dager med svært lett aktivitet, og deretter syv dager der man øker intensiteten noe, men fortsatt ikke trener hardt.

Vår erfaring er at etter mild covid-19 opplever endel at det tar lang tid å bli helt frisk, noe som særlig gjelder når man vil gjenoppta trening. Man har fortsatt begrenset kunnskap om tilfriskning etter covid-19. Blant bekymringene er muligheten for hjertesykdom, inkludert hjertemuskelbetennelse (myokarditt), skriver de.

 

Long covid

I en artikkel som ble publisert i tidsskriftet Physical Therapy i januar 20224, har forfatterne sett på personer som har long covid- langvarige symptomer etter covid-infeksjon. Denne gruppen har ofte ubehag etter fysisk aktivitet, særlig utmattelse. Dersom du har long covid kan det være fornuftig å søke råd og veiledning hos lege eller fysioterapeut om opptrening. 

Det er fortsatt mye man ikke vet om covid-19, og det kan komme til oppdaterte og/eller nye anbefalinger etterhvert.

Olympiatoppens råd til trenere og utøvere5, er at symptomfrie utøvere med positiv test bør redusere treningsbelastningen i 14 dager.

Kilder

Referanser

  1. Elliott N, Martin R, Heron N, et al. Infographic. Graduated return to play guidance following COVID-19 infection. British Journal of Sports Medicine 2020. bjsm.bmj.com
  2. Metzl JD, McElheny K, Robinson JN, Scott DA, Sutton KM, Toresdahl BG. Considerations for Return to Exercise Following Mild-to-Moderate COVID-19 in the Recreational Athlete. The Musculoskeletal Journal of Hospital for Special Surgery 2020; 16: 102-107. link.springer.com
  3. Salman D,Vishnubala D, Le Feuvre P, Beaney T, Majeed A. Returning to physical activity after covid-19. BMJ 2021. www.bmj.com
  4. Twomey R, DeMars J, Franklin K, Culos-Reed NS, Weatherald J, Wrightson JG. Chronic Fatigue and Postexertional Malaise in People Living with Long COVID: An Observational Study. Physical Therapy 2022. pubmed.ncbi.nlm.nih.gov
  5. Olympiatoppen: Retur til trening og konkurranse etter covid-19, råd til trenere og utøvere Forfatter: Sørensen P olympiatoppen.no
  6. American College of Sports Medicine: Safe Return to Physical Activity After COVID-19 Forfatter: Turner MN www.acsm.org
Forrige side