Informasjon

Amming og alkohol

De yngste spedbarna er mest sårbare

I begynnelsen av ammetiden er det best å være helt avholdende, ettersom ett glass alkoholholdig drikke om dagen kan være nok til at du påvirker barnet på sikt. Da risikerer du blant annet at barnet utvikler seg dårligere motorisk enn barn som ikke har blitt eksponert for alkohol. Det vil si at barnet for eksempel begynner å gå senere enn andre barn.

I løpet av det første leveåret er babyens hjerne fortsatt under sterk utvikling. Siden denne modningen er meget kompleks og sammensatt, kan ethvert rusmiddel som påvirker disse prosessene ha en ukjent langtidseffekt.

I de første leveukene bruker spedbarnet dobbelt så lang tid på å bli kvitt alkoholmengden i kroppen som voksne. Det er leveren som bryter ned alkoholen, og levermodningen er ikke ferdig før barnet er rundt tre måneder. Om mor ammer med høy promille, kan dette føre til at spedbarnet blir alkoholforgiftet, sløvt og påvirket i flere døgn. Dermed er de yngste spedbarna langt mer sårbare for alkoholpåvirkning enn større babyer.

Forrige side Neste side