Nyhetsartikkel

Symptomer på infeksjon med coronavirus

Symptomene på infeksjon med coronaviruset, COVID-19, er ved sykdommens start nokså like symptomene ved forkjølelse og mild influensa. De mest alvorlige symptomene kommer oftest en stund ut i forløpet av sykdommen.

De fleste som er smittet med coronaviruset (SARS-CoV-2) og utvikler sykdommen COVID-19, opplever mild sykdom. Enkelte får ikke symptomer i det hele tatt, men hos noen utvikler sykdommen seg mer alvorlig, og kan i verste fall ende med død. Sykdommen har på kort tid spredt seg fra Kina, der utbruddet startet i desember 2019, og til store deler av verden.

Alle som har oppholdt seg i områder med vedvarende spredning av viruset, eller har vært i kontakt med personer med kjent smitte, skal anses som mulig smittet. 

Hvis du er syk med symptomer fra øvre luftveier (sår hals, snørr, hoste), anbefales det å holde seg hjemme. Dette er uavhengig av om det er mistanke om coronasmitte, influensa eller vanlig forkjølelse.

Dersom du er vaksinert kan du oppleve å få kun milde symptomer ved covid-19.

Les også: Forskjellen på COVID-19 og influensa

Symptomer

I begynnelsen ligner symptomene på COVID-19 de man vanligvis ser ved influensa og forkjølelse. Mange opplever sykdommen som en lett forkjølelse. Typiske symptomer er:

 • Tørrhoste/lett hoste
 • Vedvarende hoste
 • Slitenhet eller utmattelse
 • Feber
 • Tung pust
 • Muskelsmerter

Andre symptomer man også kan oppleve er:

 • Slimhoste
 • Blodig opphostet slim
 • Frysninger
 • Hodepine
 • Svimmelhet
 • Frostanfall
 • Sår hals
 • Rennende nese
 • Nysing
 • Uvelhet
 • Kvalme og eventuelt oppkast
 • Magesmerter og i noen tilfeller diaré
 • Nedsatt smak- og luktesans
 • Øyekatarr
 • Utslett på huden eller misfarging av fingre eller tær
 • Covid-19 kan også gi symptomer som minner om hjerneslag

Eldre med covid-19 kan også oppleve symptomer som:

 • Akutt kognitiv svikt og endrede følelser og atferd (delir)
 • Forvirring
 • Falltendens
 • Nedsatt matlyst og vekttap

Etter en ukes tid viser de fleste tegn til bedring. 

Symptomer ved alvorlig forløp

De som blir alvorlig syke opplever en gradvis forverring av tilstanden. Det er først og fremst økende grad av tungpusthet som kjennetegner denne fasen. 

 • Tung pust ved anstrengelser - etterhvert også ved hvile
 • Brystsmerter
 • Åndenød som krever oksygentilførsel
 • Alvorlig lungesvikt som kan føre til død
 • Dødelighet er høyest hos pasienter som er over 40 år som også og har andre underliggende sykdommer.

Ved tungpusthet/åndenød er det nødvendig med innleggelse i sykehus for intensivbehandling. 

Les også: Akutt lungesviktsyndrom

COVID-19

Vil du vite mer om COVID-19? Les vår pasientinformasjon om Coronavirus.

Kilder

Referanser

 1. NHI.no: Koronavirus, SARS og MERS nhi.no
 2. FHI: Fakta om nytt koronavirus www.fhi.no
 3. WHO:Q&A on coronaviruses (COVID-19) www.who.int
 4. Oxley et al.. Large-Vessel Stroke as a Presenting Feature of Covid-19 in the Young. New England Journal of Medicine 2020. www.nejm.org
 5. World Health Organization: Coronavirus www.who.int
 6. ZOE: Covid Symptom Study: What are the new top 5 COVID Symptoms? covid.joinzoe.com