Informasjon, tilstand

Borreliose etter flåttbitt

Diagnosen

Utvikling av en større rød sone (erytema migrans) rundt et flåttbitt, oftest ca. 2 uker etter bittet, er typisk for sykdommen. Dersom det i tillegg kommer allmennsymptomer som beskrevet, er dette en sikker diagnose. Mange flåttstikk kan gi en liten rød sone på 1-2 cm rundt stikkstedet, på samme måte som andre insektstikk. Dette er ufarlig og betyr ikke at man er smittet.

Stadium 1

Typisk er at et rødt utslett plutselig oppstår etter flåttbitt. Utslettet sprer seg ringformet, og det er ingen eller bare ubetydelig skjelling eller kløe. Det kan forekomme lett feber og lokal hevelse av lymfeknuter. Utslettet og sykdommen går tilbake av seg selv i løpet av 2 til 4 uker, men dette kan variere mye.

Stadium 2 og 3

Spredning via blod eller lymfe kan gi en lang rekke symptomer dager til uker etter bakterieoverføringen. Det vanligste er hudforandringer, skader i nervesystemet (lammelser, tap av følesans) og leddbetennelser (verk og hevelse i leddene).

Prøver

I stadium 1 har man ingen nytte av blodprøver eller andre prøver. Diagnosen stilles ut fra det typiske utslettet.

I sykdommens andre stadium utvikles langsomt antistoffer i kroppen. Antistoffer dannes av kroppens immunforsvar. Tidlig i andre stadium kan antistoffer mangle, men i løpet av 3-4 uker vil de fleste ha dannet antistoffer, og etter 8 uker finner man antistoffer hos så godt som alle. 

De testene som brukes i norske laboratorier, er de aller mest avanserte og mest pålitelige som finnes. Men prøvene kan gi feil utslag tidlig i forløpet, enten ved at antistoffer ikke har rukket å bli dannet, eller at antistoffer fra infeksjoner mange år tilbake fortsatt kan være tilstede, og gi falskt positive svar.

Ved mistanke om alvorlig borreliainfeksjon hvor første prøve er negativ, kan det være aktuelt å ta en ny blodprøve etter 4-6 uker, og det kan være aktuelt å undersøke mer enn en test.

Ved mistanke om at det foreligger betennelse i hjernehinner eller hjernevev, må man innlegges i sykehus der det blant annet gjøres spinalpunksjon - dvs. at en tar en prøve fra ryggmargsvæsken.

Forrige side Neste side