Informasjon

Akutt høydesyke

Temaside om Korona

Behandling

Hovedbehandlingen er stans i oppstigning, eventuelt nedstigning og ekstra tilførsel av oksygen.

Ved lette symptomer må oppstigningen stanses for å oppnå akklimatisering. Personer som ikke blir bedre med behandling, må flyttes til lavere høyde. Bruk av portabelt trykkammer kan gjøre samme nytte som nedstigning, men byr på praktiske utfordringer dersom personen trenger tilsyn. Alvorlige symptomer er livstruende. Beste og anbefalte behandling er at personen fraktes til en lavere høyde snarest. Noen høydeklinikker og godt utrustede sykehus kan tilby tilstrekkelig hjelp også i høyden, men høydebarer og medbrakte oksygenkolber anbefales ikke som behandling.

Dersom det kun dreier seg om hodepine, er vanlige smertestillende (eks. ibumetin) tilstrekkelig. Ved mild høydesyke kan acetazolamid forsøkes: 125 til 250 mg to ganger daglig. Dette reduserer væskeutsivingen og kan ofte ha effekt i løpet av få timer. Ikke bruk sovemedisin fordi det kan maskere utviklingen av alvorligere høydesyke.

Ved vedvarende plager er nedstigning og medisinsk behandling helt avgjørende. Denne behandlingen bør ledes av lege.

Forrige side Neste side