Nyhetsartikkel

En times gåtur i naturen reduserer stress

Etter en times gåtur i naturen reduseres aktiviteten i områder av hjernen som er involvert i stresshåndtering. Med andre ord er tilgang til skog og parker gunstig for den psykiske helsen.

Det viser en studie som ble publisert i tidsskriftet Molecular Psychiatry i september 20221.

Fra før av vet vi at det å bo nært naturen er gunstig for hjernen og den psykiske helsen.

Et område i hjernen som er involvert i stresshåndtering, amygdala, har vist seg å være mindre aktivert hos personer som bor landlig sammenlignet med de som bor i byer.

Dette har antydet at det er en fordel å bo tett på naturen. Men tidligere har det vært vanskelig å avgjøre hva som kom først. Er det naturen – omgivelsene – som har en slik effekt på hjernen, eller er det forskjell på folk som bosetter seg landlig og de som bor i byer? spør forfatterne av studien i innledningen av pressemeldingen.

Les også: Syk av stress? Intervju med Ingvard Wilhelmsen

Undersøkt med fMR

For å få svar på dette undersøkte forskerne hjerneaktiviteten i deler av hjernen som er sentral i stresshåndteringen hos 63 personer. De ble undersøkt før og etter en times gåtur i naturen, og før og etter en times gåtur i en travel bygate. Undersøkelsene ble gjort ved hjelp av funksjonell MR (fMR). fMRI er en MR-metode som brukes til å kartlegge hjerneområder og aktiviteten i disse områdene. Denne metoden brukes mye innen nevrovitenskap for å forstå hjernen bedre.

Positivt for hjernehelsen

Resultatene fra disse målingene viser at aktiviteten i deler av hjernen som bearbeider stress, ble redusert etter en times gåtur i naturen. Dette antyder at å være ute i naturen har en gunstig innvirkning på hjernen.

Forskerne påpeker at man tidligere har antatt at å være ute i naturen er positivt for hjernehelsen, men dette er den første studien som beviser det.

Les også: Pust og pusteteknikk

Gåtur i byen ga ikke mer stress

Et annet interessant funn fra studien var at en times gåtur i en travel bygate ikke hadde noen innvirkning på stressnivået. Det ble ikke bedre, men det ble heller ikke verre. Det taler imot at bylivet forårsaker ytterligere stress.

Studien bidrar til forståelsen av hvordan omgivelsene våre påvirker hjernen og vår psykiske helse.

Les også: Slik kan du snu en dårlig dag

Forebyggende

Selv kort tid i naturen reduserer aktiviteten i de områdene av hjernen som er knyttet til stress. Det antyder at en tur i skogen kan være et forebyggende tiltak mot utvikling av psykisk sykdom.

Resultatene stemmer overens med en tidligere studie som har sett på det samme. Den viste at hos byfolk som bodde nær en skog, var områdene av hjernen som bearbeidet stress friskere. Dermed håndterte de også stress bedre.

Den nye studien bekrefter viktigheten av at byplanlegging gir tilgang til grønne områder for å bedre innbyggernes psykiske helse.

Kilder

Referanser

  1. Sudimac, S., Sale, V., Kühn, S. How nature nurtures: Amygdala activity decreases as the result of a one-hour walk in nature.. Molecular Psychiatry 2022. www.nature.com