Informasjon

Overvekt hos barn

Hvordan vurderes overvekt?

Det finnes flere måter å vurdere overvekt på, men som angitt er det utviklet en kalkulator for å beregne overvekt hos barn: KMI og iso-KMI kalkulator.

Ofte brukes såkalte persentilskjema til å vurdere vekst hos barn. Disse baseres på høyde og vekt, men de tar dessuten barnets alder i betraktning. Her finner du slike skjema for KMI-kurve jenter 2-19 år og KMI-kurve gutter 2-19 år.

I tillegg er barn forskjellige, og noen vil naturlig være tyngre enn andre, uten at de kan regnes som overvektige. Barn vokser også i etapper, og det er ikke uvanlig at barn legger på seg litt før en "vekst-spurt" starter - det er viktig å ikke misoppfatte dette som at barnet er i ferd med å bli overvektig.

Hos voksne kan man også vurdere overvekt ved å måle andelen kroppsfett, enten med en enkel kaliper, eller med mer avansert utstyr. Vanligvis defineres overvekt hos kvinner ved fettprosent på 33 eller høyere, og hos menn ved fettprosent 25 eller høyere. Denne metoden er ikke etablert hos barn, og det mangler definisjoner av normalområder for de ulike aldersgruppene. Måling av kroppsfett anbefales av den grunn ikke hos barn.

Forrige side Neste side