Informasjon

Astma, en oversikt

Temaside om Korona

Behandling

Hensikten med behandlingen er å forebygge anfall med tung pust og hoste, samt å redusere plagene dersom et anfall allikevel inntreffer. Man ønsker også å oppnå en så normal lungefunksjon og fysisk yteevne som mulig.

Det er flere ting du selv kan gjøre for å bedre situasjonen:

  • Hvis du røyker: røykeslutt! Mer informasjon se nedenfor 
  • Unngå å utsette deg for faktorer som du vet, eller mistenker, kan utløse et astmaanfall. Dette kan for eksempel være passiv røyking, kald luft, husdyr eller pollen
  • Fysisk aktivitet bedrer lungefunksjonen, og regelmessig trening er derfor viktig
  • Du anbefales å føre dagbok for å holde oversikt over anfallene
  • Det anbefales at du får et personlig behandlingsskjema der blant annet egenkontroll av lungefunksjonen kan inngå

Det er i hovedsak tre typer inhalasjonsmedisiner som benyttes ved astma

  1. Korttidsvirkende beta-stimulator virker ved å minske spenningen i muskulaturen i luftveiene, slik at luftrørene blir mer åpne og derved bedres luftpassasjen. Denne medisinen har hurtig innsettende effekt.
  2. Inhalasjonssteroider demper betennelse og virker forebyggende mot anfall. Slik medisin har langsomt innsettende effekt.
  3. Langtidsvirkende beta-stimulator virker på samme måte som beskrevet under punkt 1. Også denne har ganske hurtig innsettende effekt, men den har lenger virketid. I astmabehandlingen skal medisinen alltid kombineres med inhalasjonssteroider, helst som kombinasjonsmedisin i én inhalator.

Ved svært sjeldne symptomer (opptil én gang i måneden) kan det være nok å starte med korttidsvirkende beta-stimulator. Ellers er det vanlig å begynne med fast bruk av inhalasjonssteroider. Ved manglende effekt kan legen gi langtidsvirkende beta-stimulator i tillegg. En ny internasjonal retningslinje peker på fordeler av kombinasjonsbehandling med inhalasjonssteroider og langtidsvirkende beta-stimulator av type formoterol, tatt ved behov også mot mild astma. Men denne behandlingen er ikke godkjent på blåresept ved mild astma foreløpig.

Ved alvorlige anfall gis noen ganger også kortison i tablettform. Hos enkelte pasienter kan anfallene bli så ille at sykehusinnleggelse er nødvendig. I slike tilfeller kan det være behov for å tilføre væske til blodsystemet og å gi oksygen via en maske.

Forrige side Neste side