Informasjon

Astma, en oversikt

Astma er en kronisk sykdom som gir episoder med pustevansker. Typiske symptomer er perioder med hoste, tung pust og piping i brystet.

Behandling

Hensikten med behandlingen er å forebygge anfall med tung pust og hoste, samt å redusere plagene dersom et anfall allikevel inntreffer. Man ønsker også å oppnå en så normal lungefunksjon og fysisk yteevne som mulig.

Det er flere ting du selv kan gjøre for å bedre situasjonen:

  • Hvis du røyker: røykeslutt! Mer informasjon se nedenfor 
  • Unngå å utsette deg for faktorer som du vet, eller mistenker, kan utløse et astmaanfall. Dette kan for eksempel være passiv røyking, kald luft, husdyr eller pollen
  • Fysisk aktivitet bedrer lungefunksjonen, og regelmessig trening er derfor viktig
  • Du anbefales å føre dagbok for å holde oversikt over anfallene
  • Det anbefales at du får et personlig behandlingsskjema der blant annet egenkontroll av lungefunksjonen kan inngå

Det er i hovedsak tre typer inhalasjonsmedisiner som benyttes ved astma

  1. Korttidsvirkende beta-stimulator (spray eller pulverinhalator) virker ved å minske spenningen i muskulaturen i luftveiene, slik at luftrørene blir mer åpne og derved bedres luftpassasjen. Denne medisinen har hurtig innsettende effekt.
  2. Kortison-inhalator (pulver eller spray) demper betennelse og virker forebyggende mot anfall. Slik medisin har langsomt innsettende effekt.
  3. Langtidsvirkende beta-stimulator virker på samme måte som beskrevet under punkt 1. Også denne har ganske hurtig innsettende effekt, men den har lenger virketid. I astmabehandlingen skal medisinen alltid kombineres med kortison-inhalator, gjerne som kombinasjonsmedisin i én inhalator.

Ved svært sjeldne symptomer kan det være nok å starte med korttidsvirkende beta-stimulator. Ellers er det vanlig å begynne med fast bruk av kortisoninhalator. Ved manglende effekt kan legen gi langtidsvirkende beta-stimulator i tillegg. 

Ved alvorlige anfall gis noen ganger også kortison i tablettform. I slike tilfeller kan sykehusinnleggelse være nødvendig. Her kan det være behov for å tilføre væske til blodsystemet og å gi oksygen via en maske.

Forrige side Neste side