Informasjon

Astma, en oversikt

Behandling

Hensikten med behandlingen er å forebygge anfall med tung pust og hoste, samt å redusere plagene dersom et anfall allikevel inntreffer. Man ønsker også å oppnå en så normal lungefunksjon og fysisk yteevne som mulig.

Det er flere ting du selv kan gjøre for å bedre situasjonen:

  • Hvis du røyker, bør du slutte 
  • Prøv å unngå faktorer eller forhold som du vet, eller mistenker, kan utløse et astmaanfall. Dette kan for eksempel være passiv røyking, kald luft, husdyr eller pollen
  • Fysisk aktivitet bedrer lungefunksjonen, og regelmessig trening er derfor viktig
  • Du anbefales å føre dagbok for å holde oversikt over anfallene
  • Det anbefales at du får et personlig behandlingsskjema 

Det er i hovedsak tre typer inhalasjonsmedisiner som benyttes ved astma

  1. Inhalasjonssteroider har en sentral rolle i astmabehandlingen, fordi den demper betennelse og virker forebyggende mot anfall. Slik medisin har langsomt innsettende effekt.
  2. Korttidsvirkende beta-stimulator virker ved å minske spenningen i muskulaturen i luftveiene, slik at luftrørene blir mer åpne og derved bedres luftpassasjen. Denne medisinen har hurtig innsettende effekt.
  3. Langtidsvirkende beta-stimulator virker på samme måte som beskrevet under punkt 2. Også denne har ganske hurtig innsettende effekt, men den har lenger virketid. I behandling av astma skal medisinen alltid kombineres med inhalasjonssteroider, helst som kombinasjonsmedisin i én inhalator.

Hos voksne og barn/ungdom fra 12-årsalderen anbefales det å begynne behandlingen med en kombinasjon av inhalasjonssteroider og beta-stimulator, også ved svært sjeldne symptomer (én gang i måneden eller sjeldnere). Behandlingen tas ved behov på dette nivået. 

Har du astmasymptomer to eller flere ganger i måneden, kan du velge mellom to behandlingsformer. Enten kan du bruke inhalasjonssteroider i lav daglig dose som fastmedisin og korttidsvirkende beta-stimulator (for eksempel salbutamol) ved behov (astmaanfall). Alternativt kan du bruke en kombinasjonsinhalator som inneholder inhalasjonssteroid med langtidsvirkende beta-stimulatoren formoterol, tatt ved behov.  

Anbefalingene for barn i aldersgruppen 0-5 år og 6-11 år vektlegger også viktigheten av å starte behandling med inhalasjonssteroider tidlig, med unntak av de yngste barna (0-5 år) som kun har sjeldne symptomer og kun i forbindelse med virusinfeksjoner. Inhalasjonssteroider er hjørnestensbehandling av astma i alle aldersgrupper. Som anfallsbehandling ved behov anbefales det å bruke korttidsvirkende beta-stimulator hos barn i aldersgruppen 0-11 år. 

Ved daglige eller mer plagsomme symptomer finnes det flere behandlingsalternativer. Ved mer alvorlige forverrelser gis noen ganger også kortison i tablettform. Hos enkelte pasienter kan anfallene bli så ille at sykehusinnleggelse er nødvendig. I slike tilfeller kan det være behov for å tilføre væske til blodsystemet og å gi oksygen via en maske.

Forrige side Neste side