Informasjon

Matvareintoleranse og matvareallergi

Forekomst

Det finnes ikke pålitelige tall som beskriver forekomst av matvareallergi og -intoleranser i den norske befolkning. Det er likevel klart at forekomsten er størst blant barn i de tre første leveår, der samlet forekomst anslås til 7-8%. Matvareallergi forekommer klart hyppigere blant barn med atopisk eksem (ca. 30%).

Opptil 25-40% i en befolkning selvrapporterer at de får utløst symptomer av mat og regner seg som matvareintolerante. I kontrast til dette fant forskerne i en dansk studie at forekomsten av diagnostisert (objektiv) matvareoverfølsomhet i befolkningen var 2,3% blant 3-årige barn og 3,2% av voksne.

2-3% av alle spedbarn utvikler melkeallergi i første leveår. Kumelkallergi debuterer meget sjelden etter 1-årsalderen. Ca. 90% av barn med melkeallergi tåler melk ved 3-årsalderen og ca. 50% av eggallergiske barn tåler egg ved 5-årsalderen.

Forrige side Neste side