Informasjon

Matvareintoleranse og matvareallergi

Matvareintoleranse er en unormal reaksjon på inntak av en eller flere matvarer, mens matvareallergi er en allergisk reaksjon på noe man ikke tåler.

Forekomst

Det finnes ikke pålitelige tall som beskriver forekomst av matvareallergi og -intoleranser i den norske befolkning. Det er likevel klart at forekomsten er størst blant barn i de tre første leveår, der samlet forekomst anslås til 7-8%. Matvareallergi forekommer klart hyppigere blant barn med atopisk eksem (ca. 30%).

Opptil 25-40% i en befolkning selvrapporterer at de får utløst symptomer av mat og regner seg som matvareintolerante. I kontrast til dette fant forskerne i en dansk studie at forekomsten av diagnostisert (objektiv) matvareoverfølsomhet i befolkningen var 2,3% blant 3-årige barn og 3,2% av voksne.

2-3% av alle spedbarn utvikler melkeallergi i første leveår. Kumelkallergi debuterer meget sjelden etter 1-årsalderen. Ca. 90% av barn med melkeallergi tåler melk ved 3-årsalderen og ca. 50% av eggallergiske barn tåler egg ved 5-årsalderen.

Forrige side Neste side