Informasjon

Jernmangelanemi

Jernmangel er den vanligste årsaken til anemi (lav blodprosent). Jernmangel skyldes som oftest kraftige menstruasjonsblødninger eller blødninger fra magetarm-kanalen.

Hva er jernmangelanemi?

Jernmangel betyr at kroppens jernlagre er tomme. Jern er nødvendig for at kroppen skal kunne lage proteinet hemoblogin (Hb) som frakter oksygen i blodet. Jernmangel påvises gjennom måling av lave verdier av blodprøven ferritin. Også andre blodprøver kan bidra til diagnosen. I unntakstilfelle stilles diagnosen ved mikroskopi av beinmargsutstryk.

Det er usikkert om jernmangel alene kan gi symptomer, meningene om dette er delte blant fagfolk. Lavt jerninnhold i kroppen vil på sikt føre til utvikling av lav blodprosent, anemi.

Anemi defineres som (Hb = blodprosent):

 • Hb < 11 g/dL for gravide
 • Hb < 12 g/dL for kvinner i befruktningsdyktig alder
 • Hb < 13 g/dL for menn og kvinner etter overgangsalderen
 • Barn har egne normalgrenser som varierer med alderen

Jernopptaket

Opptaket av jern foregår i øvre del av tynntarmen (jejunum). Bare fem til ti prosent av det jernet som er i kosten hos normale og friske personer, blir tatt opp i tarmen. Ved økt jerninnhold i kosten nedsettes opptaket dersom du er i god jernbalanse. Motsatt, dersom du har jernmangel, kan opptaket økes tre til fem ganger.

Jern i kosten er tilgjengelig i to former: Heme-jern, som finnes i kjøtt, og ikke-heme-jern som finnes i planter og melkeprodukter. Ikke-heme-jern utgjør hovedtyngden av det jernet som blir tatt opp i tarmen. Opptaket av ikke-heme-jern krever syre i magesekken og varierer med føde som stimulerer opptaket (askorbinsyre, kjøtt) eller hemmer (kalsium, fiber, te, kaffe, vin).

Årsaker til jernmangelanemi

Jern er nødvendig for produksjon av hemoglobinmolekylene som frakter oksygen rundt i kroppen. Hele tiden taper kroppen jern. Et gjennomsnittlig tap er omkring 1 mg jern per døgn, noe som tilsvarer 2 ml blod. Menstruerende kvinner taper følgelig mer jern enn menn. Vanlig norsk kosthold inneholder fra 5-15 mg jern per dag, hvorav 10 prosent tas opp i tarmen. Jernmangel oppstår når kroppens jernbehov overstiger jernopptaket fra kosten.

Dårlig kosthold og manglende opptak av jern i tarmen er sjelden alene en tilstrekkelig årsak til jernmangelanemi. Grupper med høy forekomst av jernmangelanemi er:

 • Spedbarn med innvandrerbakgrunn, eller som er født fortidlig
 • Barn ett til fem år
 • Menstruerende jenter
 • Gravide
 • Brukere av vanlig spiral (ikke hormonspiral)
 • Blodgivere
 • Pasienter som bruker medisiner med kjente blødningsbivirkninger (giktmedisiner (NSAIDs), salisylater, Marevan)
 • Pasienter som har fått fjernet magesekken
 • Pasienter med cøliaki eller kroniske tarmsykdommer som Crohns sykdom eller ulcerøs kolitt
 • Blant middelaldrende og eldre personer kan kreftsykdom i magetarmkanalen være en årsak

Symptomer på jernmangelanemi

Generelle anemisymptomer er tretthet, svimmelhet, nedsatt fysisk yteevne, hjertebank, tungpusthet, hodepine, øresus. Hos personer med åreforkalkning i hjertets eller beinas blodårer kan anemi føre til forverring av brystsmerter (angina pectoris) eller smerter i beina under anstrengelse.

Forklaringen på jernmangel kan noen ganger være blødninger i magetarm-kanalen. Avføringen kan da bli mørk eller svart. Store menstruasjonsblødninger er en annen hyppig årsak til jernmangelanemi. Dårlig kosthold kan forårsake jernmangelanemi. Mest risikoutsatt er barn, ungdom og enslige eldre menn.

Jernmangel er den vanligste årsaken til anemi i allmennpraksis. Blant kvinner i befruktningsdyktig alder har 1/5 jernmangel og to til tre prosent utvikler jernmangelanemi.

Diagnostikk

Diagnosen anemi kan ikke stilles sikkert ut fra symptomer og tegn alene. Ofte er en person med anemi blek, slapp, har rask puls og rask pustefrekvens. Tungen kan være glatt, og det kan være sår i munnvikene. Noen har påfallende sprø negler.

Mikroskopisk bilde av blodet ved jernmangelanemi

Blodprøver er nødvendige for å stille diagnosen. Aktuelle prøver er hemoglobin, hvite blodlegemer, senkning, MCV, jern, ferritin og transferrin. I den tidlige fasen av utviklingen av jernmangelanemi er serum-ferritin den blodprøven som først gir utslag, etterfulgt av serum-transferrin. Den siste blodprøven som viser jernmangel, er serum-jern. MCV er en blodprøve som måler størrelsen på de røde blodlegemene, og denne markøren gir fallende verdier først langt ut i forløpet. Mikroskopi av blodutstryk kan noen ganger være nyttig for legen. Avføringsprøver er som regel nødvendige for å utelukke små blødninger (usynlig for pasienten). En enkelt test brukes til å påvise eventuelt blod i avføringen.

For å finne forklaring på jernmangelen er det ofte nødvendig å undersøke mage-tarm-systemet for å lete etter eventuelle svulster, hemoroider eller blødninger. Ved større underlivsblødningerhos menstruerende kvinner, og ved alle blødninger etter overgangsalderen, bør det utføres gynekologisk undersøkelse.

Behandling

Målet er å normalisere hemoglobin-verdien og å fjerne plagene forbundet med jernmangel. Hos menstruerende kvinner må behandling ofte gjentas. Du bør selv påse å få i deg nok jern gjennom et jernrikt kosthold og ekstra tilskudd av jern, f.eks. jerntabletter. kfr. Kostråd ved jernmangel.

Jern kan gis som vanlige tabletter eller som depottabletter. Det er gunstig å ta C-vitaminer (gjerne som appelsinjuice) sammen med jerntablettene for å øke opptaket. Som en siste utvei ved sviktende jernopptak kan det gis jernsprøyter. Vanlige bivirkninger med jernpreparater er kvalme, magesmerter, forstoppelse eller løs mage.

Bivirkninger knyttet til tablettbehandling med jern er doseavhengige. Råd for å redusere mageplager er å ta dosen samtidig med mat og å starte med lav dose, eventuelt fordelt på flere doseringstidspunkt. En vanlig dose er 65-100 mg daglig. Høy dose (f. eks. 200 mg jern/døgn) medfører bivirkninger hos mange, og er vanligvis ikke nødvendig for å nå målet. De fleste vil også oppleve at bivirkningene reduseres ved behandling over tid.

Dersom selv små doser med jerntabletter gir bivirkninger, kan det være aktuelt å prøve behandling med mikstur. Injeksjoner med jern benyttes unntaksvis dersom man ikke kommer til målet med tabletter eller mikstur.

Prognosen

Forløpet avhenger helt av årsaken til blodmangelen. Som oftest er jernmangelanemi i seg selv lett å behandle med ekstra tilførsel av jern. Selve jernmangelanemien gir få komplikasjoner utover plagsomme symptomer. Imidlertid vil en svært lav blodprosent (alvorlig anemi) disponere for uregelmessig hjerteaksjon, angina og hjerteinfarkt blant de eldste.

Vil du vite mer?