Informasjon

Hjerneslag

Temaside om Korona

Hjerneslag, forekomst

Det er hvert år cirka 11.000 pasienter som innlegges i sykehus med sitt første hjerneslag i Norge. I tillegg er det ca. 2 500 tilfeller av slag hos pasienter som har hatt hjerneslag før. Forekomsten har vært jevnt avtagende de siste 20 år på tross av en økende andel eldre i befolkningen. Det lever anslagsvis cirka 60.000 personer i Norge med gjennomgått hjerneslag, og om lag 2/3 av disse har en funksjonssvikt som følge av slaget. I løpet av livet vil en av seks personer kunne rammes av hjerneslag.

I Norge dør ca. 1 500-2 000 personer av hjerneslag årlig. Hjerneslag er den sykdomsgruppen som krever flest pleiedøgn i den somatiske delen av helsetjenesten.

Forrige side Neste side