Informasjon

Hjerneslag

Et hjerneslag skyldes i de fleste tilfeller en blodpropp i hjernen. Tidlig behandling er helt avgjørende for prognosen. Er det hjerneslag? sjekk: - PRATE - SMILE - LØFTE

Hjerneslag, forekomst

Det er hvert år cirka 12.000 tilfeller av hjerneslag i Norge.  Cirka to av tre tilfeller er førstegangsslag, mens de øvrige er slag hos personer som har hatt hjerneslag før. Forekomsten har vært jevnt avtagende de siste 20 år på tross av en økende andel eldre i befolkningen. Det lever anslagsvis cirka 60.000 personer i Norge med gjennomgått hjerneslag, og om lag 2/3 av disse har en funksjonssvikt som følge av slaget. I løpet av livet vil en av seks personer kunne rammes av hjerneslag.

I Norge dør ca. 3.000 personer av hjerneslag årlig. Dette utgjør ca. 7% av alle dødsfall.  Hjerneslag er den sykdomsgruppen som krever flest pleiedøgn i den somatiske delen av helsetjenesten.

Forrige side Neste side