Informasjon, tilstand

Lavt stoffskifte (hypotyreose)

Diagnosen

Symptomene gir mistanke om sykdommen. Ved undersøkelse av pasienten kan legen gjøre en rekke observasjoner som styrker mistanken. Vanlige funn er tørr og kjølig hud, tørt og flisete hår (ytre deler av øyebrynene forsvinner), sprøe og tynne negler, hevelser rundt øynene, langsom hjerterytme, trege reflekser og tregt bevegelsesmønster. Struma - forstørret skjoldkjertel - ses hos 50 prosent. I tidlige stadier av sykdommen er funnene varierende og usikre. Blant eldre kan symptomene være ukarakteristiske.

Blodprøver bekrefter diagnosen. TSH, som produseres i hypofysen, stiger, og dette er den blodprøven som tidligst viser at stoffskiftet begynner å bli for lavt. Stoffskiftehormonet tyroksin (FT4 - som produseres i skjoldkjertelen) blir etterhvert for lavt. Hos mange måles forhøyet nivå av antistoffet anti-TPO, og dette bekrefter diagnosen autoimmun tyreoiditt. Diagnosen primær hypotyreose stilles om TSH er høyere enn "normalområdet", det vil si over 3,6 miE/L, og FT4 er lavere enn eller i nedre del av normalområdet

Subklinisk hypotyreose er benevnelsen på en tilstand med lett forhøyet TSH (mellom 3,6 og 10 mIE/L), normal FT4 og ingen sikre symptomer eller tegn på hypotyreose. Tilstanden kan utvikle seg videre til hypotyreose. Kontrollprøver er nødvendig. Se eget dokument om dette.

Forrige side Neste side