Informasjon

Celleforandringer i livmorhalsen

Forebygging

Siden 1995 har alle kvinner i alderen 25 til 69 år fått tilbud om celleprøve fra livmorhalsen hvert tredje år. Både forekomsten og dødeligheten av livmorhalskreft er redusert, sammenlignet med perioden før innføring av screeningen.

I 2009 ble vaksinasjon mot HPV-infeksjon tatt med i barnevaksinasjonsprogrammet, og tilbys alle jenter i sjuende klasse. Fra høsten 2018 fikk også guttene tilbud om denne vaksinen. Vaksinen beskytter mot HPV-typene 16 og 18, som forårsaker sju av ti tilfeller av livmorhalskreft. Den aktuelle vaksinen beskytter imidlertid ikke mot kjønnsvorter som skyldes HPV-type 6 og 11 og som forårsaker 90 prosent av kjønnsvortene.

Fra 1. november 2016 og ut 2018 fikk kvinner født i 1991 eller senere tilbud om gratis opphentingsvaksine. Andre som ønsker vaksine utenom det oppsatte vaksinasjonsprogrammet må selv betale for HPV-vaksine.

Forrige side Neste side